Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Remissvar

Uppdaterad: 13 oktober 2021

Remissvar, departementspromemorior och SOU:er

2021

Remiss avseende förslag till förenklad betygsskala på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning och inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå samt inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

2020

2019

2018

2017

2016