Ung fotbollstjej från Tanzania.
Karibu är inblandat i ett stort fotbollsprojekt för unga kvinnor som studerar med fotbollsprofil på 40-talet skolor i Tanzania.

Karibu Sverige

Karibu Sverige är en unik förening som jobbar lokalt såväl som globalt och är med och utvecklar gränsöverskridande pedagogik för vuxna. Vi samarbetar med Tanzanias Folk Development Colleges, FDC, bland annat genom Mamakurser och ett Fotbollsprojekt för unga kvinnor.
Uppdaterad: 7 mars 2024

Vad gör Karibuföreningen?

Karibu Sverige, KSA, startade redan 1981 av svenska folkhögskollärare för att stödja Tanzanias Folk Development Colleges, FDC. Under åren som gått har många folkhögskolor etablerat vänskolekontakter och deltagit i utbytesprogram och erfarenhetsutbyte med skolorna i Tanzania.

Karibuföreningen firade sitt 40-årsjubileum med att ge ut en podd, Karibupodden. För närvarande ligger 8 avsnitt ute, som ger en bra beskrivning av föreningens historia och nuvarande aktiviteter. Podden hittar du på Spotify, eller där poddar finns.

Mamakurser på flera skolor

I samförstånd med vår samarbetsorganisation Karibu Tanzania Organisation har vi på senare år byggt upp Mamakurser på ett flertal skolor, vilka nu fortsätter utan ekonomiskt stöd från KSA. Diplomakurser för lärare har initierats och numera övertagits av ansvarigt ministerium och en Fortbildning för alla rektorer som inte tidigare fått någon som helst introduktion i sin nya roll, har genomförts.

Fotbollsprojekt för unga kvinnor

Det senaste projektet som KSA varit med och startat är ett stort Fotbollsprojekt för unga kvinnor som studerar med fotbollsprofil på 30-talet FDCs. Fotbollsprojektet presenteras i detta PPT-bildspel: Fotbollsprojektet 2017 (41MB, öppnas i ny flik).

Aktiviteter för att stärka utbyte

Enskilda svenska folkhögskolor har gjort, och gör, stora insatser för sina FDCs som bygger på det förtroende som Karibu-föreningarna uppnått. Våra medlemsavgifter går till samarbetsaktiviteter för att stärka utbytet mellan den enskilda folkhögskolan och FDCn. Inom folkhögskolevärlden är Karibu en unik förening som jobbar lokalt såväl som globalt och är med och utvecklar gränsöverskridande pedagogik för vuxna.

Utökning utreds

Nu utreder Karibu Sverige om vi kan utöka vårt verksamhetsområde både geografiskt och som vuxenutbildarorganisation. Kanske kan vi bli ett nätverk som arbetar bredare och med flera folkhögskolors globala kontakter och tillsammans nå längre, lära av varandra och utvecklas? Så funderar vi just nu tillsammans med andra folkbildarinternationalister.

Karibus styrelse

Karibus styrelse består av:

  • Tina Sjölund, ordförande, Löftadalens folkhögskola
  • Ebbe Andersson, fd ordförande i SFHL
  • Rikard Lilljekvist, kassör, tidigare Bäckadals folkhögskola
  • Anna-Karin Raphasha Björnberg, Färnebo folkhögskola
  • Sven Ögren, tidigare Löftadalens folkhögskola
  • Clara Hyldgaard Nankler, tidigare Göteborgs folkhögskola


Kontakt

Du hittar oss på facebook under rubriken Karibu Sweden (öppnas i ny flik).

Vill du ha vårt nyhetsutskick, KaribuNytt, hör av dig via mejl!

Medlemsavgiften är 200 kr för enskild och 1 000 kr för skolor.