Estetiska uttryck och kreativa metoder, 4 hp

En utbildning för dig som i ditt arbete möter ungdomar och vuxna och som ser värdet av, och möjligheten i estetiskt lärande.
Uppdaterad: 30 april 2024

I utbildningen kommer vi att jobba med olika estetiska uttryck och metoder som kan användas i undervisningssammanhang och andra lärsituationer. Du kommer att få pröva på bildteater och forumspel.

Du kommer också att få lära dig mer om, och testa på att uttrycka dig genom bild, textilt skapande och muntligt berättande. I utbildningen kommer vi även att diskutera genus och mångfald i relation till estetiska lärprocesser.  

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som, i olika sammanhang och forum, möter och arbetar med vuxna eller ungdomar. 

Arrangör

Linköpings universitet

Mer information om utbildningen

Läs mer och anmäl dig på Linköpings universitets webbplats (öppnas i nytt fönster).