• Sök
Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation

Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) är Sveriges 156 folkhögskolors egen organisation som arbetar med olika former av stöd, samordning och service för folkhögskolornas verksamhet.
Uppdaterad: 5 mars 2019

Detta gör FSO

FSO arbetar på folkhögskolornas uppdrag framförallt med strategisk kommunikation och marknadsföring, kompetensutveckling för folkhögskolornas personal och styrelser, det administrativa systemet SchoolSoft, gemensamma ramavtal och ersättningar, stöd i kvalitetsutveckling och i internationellt arbete.

Mer information om folkhögskola

Sveriges 156 folkhögskolor har två gemensamma webbplatser som drivs av FSO: www.sverigesfolkhogskolor.se med information, kunskap, fakta och statistik kring utbildningsformen folkhögskola, samt www.folkhogskola.nu med alla kurser och folkhögskolor samlade på ett ställe.

Tre intresseorganisationer

FSO arbetar på uppdrag av folkhögskolorna som företräds av intresseorganisationerna RIO, Fhf  och OFI. Organisationen leds av en styrgrupp bestående av arbetsutskotten för folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer. Läs mer om styrgruppen här.

Sveriges folkhögskolor

Benämningen och varumärket Sveriges folkhögskolor används vid gemensamma utåtriktade insatser som intresseorganisationerna RIO, Fhf och OFI står bakom och som genomförs av FSO.