Lärare svenska/svenska som andraspråk och tema på Röda Korsets folkhögskola, vikariat 100%

Vi söker nu en vikarie i svenska/svenska som andraspråk och tema. Vi lägger om våra studier i allmän kurs till att bli alltmer ämnesintegrerade i tema. Välkommen att bli en del av vårt förändringsarbete.
Uppdaterad: 9 juli 2024

Om tjänsten

Vi söker en erfaren svensklärare, gärna med erfarenhet av undervisning på folkhögskola och med ämnesintegrerade tematiska studier. I tjänsten ingår även undervisning i samhällskunskap och historia samt kursansvar för kursen Vi i världen som motsvarar andra året på gymnasienivå. Majoriteten av våra deltagare är flerspråkiga och många har andra modersmål än svenska. Vi lägger stort fokus på språkutvecklande arbetssätt och vi söker dig som har akademiska studier i svenska och/eller svenska som andraspråk samt ett stort intresse och engagemang för språk. Många av folkhögskolans deltagare har misslyckade skolerfarenheter i bagaget. Det socialpedagogiska arbetet blir därmed mycket viktigt för att skapa en trygg lärmiljö och för att stödja deltagarna i att hitta sin inre drivkraft och motivation till studier. Kursen Vi i Världen har en rödakorsprofil där deltagarna får träna sig på frivillighet, som är en av Röda Korsets grundprinciper, i vårt seniorcafé som syftar till att bryta ofrivillig isolering bland äldre. Vi kommer under det kommande läsåret lägga om undervisningen till ämnesintegrerade tematiska studier som ett led i att skapa ett ökat engagemang och motivation för studier. Genom ett ämnesintegrerat arbetssätt visar vi på en bredare kunskapssyn och hur olika ämneskunskaper krokar i varandra och bildar en större helhet. En annan bärande princip i folkhögskolepedagogiken är vikten av att bygga på deltagarnas tidigare erfarenheter för att på så sätt skapa motivation till studier men också för att skapa förutsättningar för ett kollektivt lärande där deltagaren blir en aktiv del i varandras lärande.

Om detta är en kunskapssyn som du delar och ett arbetssätt som du har erfarenhet av är du hjärtligt välkommen att söka tjänsten.

Om rollen

Du kommer att vara mentor i kursen Vi i världen samt ansvarig för det ämnesintegrerade temat tillsammans med kursansvarig lärare för kursen Vi i samhället.

Om organisationen

Röda Korset är världens största humanitära nätverk, med uppdrag att förhindra och lindra mänskligt lidande. Röda Korset finns i hela världen, för att hjälpa människor som drabbas av kriser, konflikter och naturkatastrofer.

Svenska Röda Korset driver verksamhet inom kris och katastrof, skyddsfrågor samt hälsa och vård. Vi har förtroendet att omsätta bidrag från individer, företag och myndigheter i konkreta insatser för de mest utsatta.

Vi kämpar för att rädda liv, och ge hopp, överallt och varje dag. Oavsett i vilken roll du jobbar är du med och bidrar - i just din profession och genom handlingskraft och mod. Välkommen till vår värld!

Ort

Skärholmen

Tjänstens omfattning

100%

Sista ansökningsdatum

2024-08-01 00:00:00

Kontakt

Ulrika Sandin, rektor, ulrika.sandin@redcross.se, 070-6641873