Breddad rekrytering för ökad mångfald

Behöver din folkhögskola också öka mångfalden på estetisk kurs? Inspireras av lyckade exempel och förslag från olika folkhögskolors egen erfarenhet.