Introduktion för nya rektorer och biträdande rektorer

Är du ny rektor eller biträdande rektor på folkhögskola? Grattis till ett spännande uppdrag fyllt av utmaningar! Detta introduktionspaket ger dig en inblick i vad du som rektor/biträdande rektor behöver veta om Sveriges folkhögskolor och Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, och inom vilka områden vi kan erbjuda dig och din folkhögskola stöd och service.