Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer.
Uppdaterad: 5 september 2023

Styrelse FSO 2023/2024

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Folkhögskolornas intresseorganisationer