Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas två intresseorganisationer.
Uppdaterad: 6 februari 2024

Styrelse FSO 2023/2024

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Folkhögskolornas intresseorganisationer