Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer.
Uppdaterad: 1 juni 2022

Styrelse FSO 2022/2023

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Folkhögskolornas intresseorganisationer