Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer.
Uppdaterad: 24 mars 2021

Styrelse FSO 2020/2021

Peter Högberg, ordförande (Fhf)
Stefan Attefall, vice ordförande (RIO)

Tomas Aronsson, ledamot (RIO)
Annamaria Hedlund, ledamot (RIO)
Gerhard Holmgren, ledamot (RIO)
Thomas Nilsson, ledamot (OFI)
Lotta Skärberg, ledamot (OFI)
Robert Uitto, ledamot (Fhf)

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Karin Karlsson, verksamhetschef FSO
Fredrik Olén, personalrepresentant FSO

Folkhögskolornas intresseorganisationer

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI
Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf