Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer.
Uppdaterad: 1 juni 2021

Styrelse FSO 2021/2022

Stefan Attefall, ordförande (RIO)
Peter Högberg, vice ordförande (Fhf)

Annamaria Hedlund, ledamot (RIO)
Gerhard Holmgren, ledamot (RIO)
Thomas Nilsson, ledamot (OFI)
Lotta Skärberg, ledamot (OFI)
Robert Uitto, ledamot (Fhf)
Olle Westberg, ledamot (RIO)

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Karin Karlsson, verksamhetschef FSO
Fredrik Olén, personalrepresentant FSO

Folkhögskolornas intresseorganisationer

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI
Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf