Folkhögskolornas serviceorganisation - FSO

Styrelse FSO

Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO, leds av en styrelse bestående av representanter från folkhögskolornas tre olika intresseorganisationer.
Uppdaterad: 18 december 2019

Styrelse FSO 2019/2020

Stefan Attefall, ordförande (RIO)
Tomas Aronsson, ledamot (RIO)
Peter Carlsson, ledamot (OFI)
Annamaria Hedlund
, ledamot (RIO)
Gerhard Holmgren, ledamot (RIO)
Peter Högberg, ledamot (Fhf)
Thomas Nilsson, ledamot (OFI)
Robert Uitto, ledamot (Fhf)

Vid styrelsens sammanträden medverkar även:

Karin Karlsson, verksamhetschef
Fredrik Olén, personalrepresentant

Folkhögskolornas intresseorganisationer

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO
Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI
Folkhögskoleföreningen inom SKR, Fhf