Dokument som är bra att ha på plats

Hitta stöd och exempel för dokument som kan vara bra att ha på plats på folkhögskolan.
Uppdaterad: 8 mars 2024

Likabehandlingsplan

Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och utbildningsanordnare arbeta förebyggande för att se till att alla har lika rättigheter och möjligheter, till exempel genom att ta fram likabehandlingsplaner. Det är obligatoriskt för det övriga skolväsendet men frivilligt för folkhögskolan.

Exempel på likabehandlingsplaner

Policydokument

En policy är en överenskommelse som tydliggör skolans grundläggande principer i en särskild fråga. Den ska fungera som ett stöd i att fatta genomtänkta beslut och upptäcka brister i organisationen.

Exempel på folkhögskolors policyer

Kontakt

Har du frågor om innehållet på den här sidan? Mejla oss!

info@sverigesfolkhogskolor.se