Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kongress

Kongressen är RIOs högsta beslutande organ där styrelse utses samt verksamhetsplan och uppdrag fastslås. RIO har kongress vartannat år och verksamhetskonferens vartannat år.
Uppdaterad: 24 oktober 2022

RIOs kongress 2023

Kongressen 2023 kommer äga rum i Malmö den 17-18 april, på Malmö Live nära centralstationen i Malmö. Inbjudan skickas till alla rörelsefolkhögskolor.

RIOs kongress 2021

RIOs kongress 2021 ägde rum helt digitalt den 22 april. Mötet genomfördes i Zoom med 194 röstberättigade deltagare och sändes live på YouTube för åhörare.

Protokoll från RIOs kongress 2021 (pdf) >