Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kongress

Kongressen är RIOs högsta beslutande organ där styrelse utses samt verksamhetsplan och uppdrag fastslås. RIO har kongress vartannat år och verksamhetskonferens vartannat år.
Uppdaterad: 7 januari 2022

RIOs kongress 2021

RIOs kongress 2021 ägde rum helt digitalt den 22 april. Mötet genomfördes i Zoom med 194 röstberättigade deltagare och sändes live på YouTube för åhörare.

Protokoll från RIOs kongress 2021 (pdf) >