Logotyp för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation - RIO

Kongress

RIO har kongress vartannat år och verksamhetskonferens vartannat år. På kongressen beslutar medlemmarna bland annat om RIO:s uppdrag och verksamhetsplan.
Uppdaterad: 3 maj 2021

RIO kongress 2021

RIOs kongress 2021 ägde rum helt digitalt den 22 april. Mötet genomfördes i Zoom med 194 röstberättigade deltagare och sändes live på YouTube för åhörare.

RIO kongress 2019

RIOs kongress 2019 ägde rum den 10–11 april i Norrköping på Louis De Geer konsert & kongress.

Film med nedslag bland kongressdeltagarna

 

Per Ödlings föreläsning på kongressen

 

 


RIO kongress 2017

Kongressprotokoll 2017