Om metodbanken

Varför en metodbank?

Jag-vi-världenmetoden har under två år utvecklats som en del av det arvsfondsfinansierade projektet "Min  story - vår agenda". Under arbetets gång har vi arbetat fram och testat en mängd olika övningar och workshops för att hitta och dela sin egen berättelse, skapa engagemang och driva egna förändringsarbeten. Genom att skapa den här metodbanken är vår förhoppning att vi kan sprida arbetet till andra skolor och möjliggöra för många fler att få prova på jag-vi-världenmetoden.

Hur använder jag metodbanken?

Metodbanken är utformad utefter Jag-vi-världenmetodens tre olika delar.
Varje del innehåller övningar och lektionsupplägg kopplade till de tre olika modulerna som utgör Jag-vi-världen. Vid en del av materialet kommer du också kunna ta del av skolornas olika varianter av en specifik övning. Pedagogerna har i många fall justerat och vidareutvecklat övningar för att det ska passa just deras upplägg och deras grupp. Det har varit en viktig del av metodutvecklingen. Tanken är att du som pedagog ska kunna använda dig av övningarna precis som de är, eller använda de som inspiration för att skapa ditt eget upplägg. Låt kreativiteten flöda!

Måste jag göra alla övningar i en speciell ordning?

Nej, det måste du inte. Som pedagog kan du själv välja ditt eget upplägg och hur och vilka övningar du vill använda i din klass.

Däremot så kan du följa en viss ordning om du vill. Metodbankens övningar tar avstamp i den egna berättelsen, för att sen gå vidare till övningar kring de globala målen och slutligen den tredje delen som handlar om förändringsarbeten. Vid varje övning i metodbanken finns även förslag på vilken övning som passar bra att fortsätta med.

 

Metodbankens innehåll

FSO_1_Jag_RGB.pngDel ett handlar om berättelser och det egna engagemanget. Här hittar du övningar som kretsar kring storytelling och utmanar deltagaren att utforska sin egen historia.

 

FSO_2_Vi_RGB.pngDel två fokuserar på de globala målen. Syftet med övningarna i denna modul är delvis att öka kunskapen om Agenda 2030 men faktiskt inte främst. Eftersom jag-vi-världen metoden utgår från det egna och det personliga handlar de flesta övningar i del två om att deltagarna ska koppla ihop sina egna erfarenheter med de globala målen. Här får deltagaren chans att fundera över vad de olika målen innebär, upptäcka att många mål är sammankopplade med varandra och reflektera över vilka mål deltagaren själv är extra intresserad av att arbeta vidare med. Utifrån vad deltagaren och gruppen kommer fram till kan de välja att fördjupa sina kunskaper i de mål som känns relevanta för dem.

I del två finns också en del material och tips som handlar om möten mellan deltagare och skolöverskridande samarbeten.

 

FSO_3_Världen_RGB.pngDel tre är den sista delen i engagemangsresan. Deltagarna utgår från arbetet med den egna berättelsen och de globala målen och vidareutvecklar sitt engagemang/sin hjärtefråga till ett konkret förändringsarbete. Storleken på projektet spelar mindre roll utan syftet är att deltagaren ska gå från ord till handling och få chansen att inom skolans ramar testa att driva projekt och skapa förändring. Detta kan göras enskilt eller i grupp och kan utformas på många olika sätt. Materialet du hittar här kretsar främst kring hur pedagogen kan stötta deltagarna i det här arbetet utan att för den delen ta över och styra deltagarna. Övningarna handlar om hur pedagogen kan ge över makten till deltagarna.

Det finns också flera mallar att utgå ifrån när deltagarna ska planera sina förändringsarbeten.

 

Utöver övningar och lektionsupplägg finns flera korta filmer och texter med deltagares, pedagogers och rektorers egna reflektioner kring olika delar av Jag-vi-världenmetoden och projektet Min story - Vår agenda i sin helhet.

 

Uppdaterad: 2 april 2024