Avslutande övningar

Syftet med Jag-vi-världenmetoden är att hjälpa deltagarna att sätta sig själva i rörelse. Förhoppningen är att arbetet vi gör i skolan ska inspirera och sänka tröskeln till vidare engagemang utanför skolan. 

För att möjliggöra för deltagarna att härbergera den rörelse som sätts igång är det också viktigt att tillsammans knyta ihop påsen och arbeta med övergången från det som händer i klassrummet till livet utanför skolan. 

Det är detta övningarna i den här delen handlar om.

Uppdaterad: 2 april 2024