Nyheter

 • 21 september 2021

  Rörelsefolkhögskolans vardag – underbart jobbig

  Ett kreativt kaos av synpunkter och förslag. Så ser vardagen ut för Jenny Kimming, rektor för Bromma folkhögskola i Stockholm. "Alla har åsikter om allt! Så är det att vara del av en idéburen rörelse i folkbildningen. Underbart, och ibland underbart jobbigt."
 • 21 september 2021

  Gränslös samverkan i Tornedalen

  – Det är av stor vikt att föreningen och styrelsen är aktiv, för det är en tuff uppgift att vara ytterst ansvarig över en folkhögskola med många olika verksamhetsområden. Det säger Marie Järvinen, rektor för Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda.
 • 21 september 2021

  Idégrund som skapar mening

  – Hela vårt kursutbud är format utifrån det uppdrag vi har från våra medlemsorganisationer. Det säger Andreas Jonsson, rektor och lärare på Holma folkhögskola i Höör.
 • 1 juni 2021

  RIOs kongress 22 april – kort sammanfattning

  Här följer en kort sammanfattning av några frågor som ska behandlas på RIOs kongress den 22 april. Kongressen genomfördes digitalt och 190 röstberättigade ombud från 106 medlemsskolor deltog. Till ordförande för kongressen valdes Lars Bryntesson och till vice ordförande Susanne Grundström.
 • 1 juni 2021

  Allvarligt läge för demokratin

  Demokratin är tillbakapressad och ojämlikheten ökar. Nu är Erik Amnå aktuell med en ny lärobok om det svenska samhället, för alla som i sitt arbete möter nyanlända. Möt en professor emeritus som är bekymrad, men knappast uppgiven.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15