Stefan Attefall, avgående ordförande för RIO.

Folkhögskolan – utbildningssystemets Zlatan

– Jag har blivit överraskad av den positiva energi som finns i folkhögskolan. Vi är utbildningssystemets Zlatan, som har kraften att göra det oväntade och annorlunda. Det säger Stefan Attefall som efter sex år lämnar uppdraget som ordförande i RIO, för att bli landshövding i Uppsala län.
Uppdaterad: 23 mars 2023

När Stefan Attefall valdes till ordförande hade han en bakgrund i politiken, som riksdagsledamot (kd) och bostadsminister. Han menar att kunskapen om folkhögskolan behöver bli bättre bland beslutsfattarna.

– Vi har påbörjat arbetet, men det måste göras om och om igen. Vi kan inte heller bara röra oss i våra egna kretsar, utan måste nå dem som inte kan något alls om folkhögskolan.

Det här blir ännu viktigare med den nya generationen politiker, som ofta har akademisk bakgrund och mer sällan egna erfarenheter av folkhögskolan.

Friheten är nyckeln

Att behålla friheten är en av nycklarna till folkhögskolans fortsatta framgång, menar Stefan Attefall.

– Vi ska vara utbildningssystemets Zlatan, som har kraften att göra det oväntade och annorlunda, det som har stor betydelse för helheten. Men vi ska komma ihåg att med friheten följer också ett stort ansvar.

Det som överraskat honom i RIO är mångfalden av huvudmän och deras starka engagemang för folkhögskolan.

– Jag kände till rörelsefolkhögskolorna, men det har ändå varit fantastiskt att möta alla dessa organisationer och inriktningar. Trots skilda idémässiga utgångspunkter kan vi samlas kring folkhögskolans gemensamma särdrag. Vår polariserade samtid har mycket att lära av vårt sätt att umgås.

Utbildar civilsamhället

Stefan Attefall betonar folkhögskolornas roll att utbilda människor inom civilsamhället, både anställda och ideellt verksamma.

– Det här stärker hela civilsamhället, och jag tror att vi själva inte fullt ut förstår vilken stor betydelse det har.

Har du något råd till folkhögskolesverige inför framtiden?

– Det får bli två. För det första, fortsätt synliggöra vad folkhögskolan uträttar. Det får aldrig glömmas bort. För det andra, behåll den goda stämning och det konstruktiva samarbete vi har inom folkhögskolefamiljen.

Nu väntar Uppsala slott och ett helt nytt uppdrag för Stefan Attefall som landshövding.

– Jag hade verkligen inte ställt in mig på detta, men när frågan kom kändes det gott i maggropen och det ska bli spännande.

Regeringens pressmeddelande "Stefan Attefall ny landshövding i Uppsala län" (nytt fönster).