Två bilder på en leende kvinna och en leende man.
Frida Grip, Åredalens folkhögskola och Fredrik Olén, FSO.

Sommarkurser 2023 – estetiska ämnen dominerar

"Folkbildningens idéer är vår utgångspunkt även på sommarkurserna", säger Frida Grip på Åredalens folkhögskola. "De estetiska kurserna dominerar stort. I år finns ett sextiotal akvarellkurser", säger Fredrik Olén som arbetar med marknadsföring av folkhögskolorna.
Uppdaterad: 11 maj 2023

Cirka 700 korta sommarkurser genomförs över hela landet varje år mellan maj och augusti.

– Kursinnehållet, mötena, maten och boendet skapar en helhet som deltagarna uppskattar. Det säger Frida Grip, tillförordnad rektor vid Åredalens folkhögskola i Jämtland.

Under två veckor i juni anordnar skolan ett tiotal sommarkurser, och dessutom några veckolånga konstkurser i Frankrike.

– Vi formar sommarkurserna utifrån skolans inriktningar på friluftsliv, konst och tro, säger Frida Grip.

Det märks på årets kurser, som bland annat är Experimentellt friluftsmåleri, Introduktion fjällvandring och Pilgrimskurs i fjällmiljö.

Bra gemenskap

Ambitionen för sommarkurserna är, enligt Frida Grip, att skapa samma goda anda som finns på skolan under terminerna.

– Folkbildningens idéer är vår utgångspunkt. Vi försöker få till en bra gemenskap i grupperna. Det är ju ofta lite äldre deltagare på sommarkurserna, och de kan bidra till att sprida kunskapen till fler om vad folkhögskola är.

Lärarna tycker det är kul att leda sommarkurser och från deltagarna kommer mestadels positiva reaktioner. Några problem med att fylla platserna brukar det inte vara.

Omkring 700 kurser

– Sommarkurserna är mycket uppskattade, och det är roligt att de nu är tillbaka, efter nedgången under pandemin. Det säger Fredrik Olén som sedan 2009 arbetat med marknadsföring på Folkhögskolornas serviceorganisation, FSO.

Han bedömer att antalet sommarkurser är ungefär detsamma varje år.

– Ämnesutbudet är väldigt brett, och de estetiska kurserna dominerar stort. I år finns till exempel ett femtiotal akvarellkurser. Sommaren verkar locka till målning utomhus.

Snickra din egen likkista

Det finns knappast någon forskning alls om sommarkurserna. Men studier har visat att folkhögskolornas långa estetiska kurser framför allt når socialt och kulturellt väletablerade personer. Möjligtvis gäller detta också för sommarkurserna.

– Det stämmer nog, men jag tror att skolorna gärna skulle vilja bredda deltagandet. Det är en del av folkhögskolans uppdrag att nå människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Genom sommarkurserna kan fler upptäcka utbildningsformen och kanske tipsa andra om folkhögskolan, säger Fredrik Olén.

Genom åren har han stött på en del udda kurser. Rekordet tar nog kursen Snickra din egen likkista som erbjöds för ett antal år sedan.

– Det verkade helt galet, men när jag läste innehållet om att koppla hantverk till existentiella samtal om livet och döden lät det inte så tokigt, säger Fredrik Olén.