Två kvinnor talar inför en samling människor.
På Allmän kurs i utveckling står det kollektiva lärandet i fokus.

”Det är en fröjd att fortbilda sig med andra”

Lärare från hela landet har under hösten och våren träffats för att tillsammans med varandra och erfarna föreläsare utbyta erfarenheter och fördjupa kunskaper. På fortbildningen ”Allmän kurs i utveckling” står det kollektiva lärandet i fokus.
Uppdaterad: 28 maj 2020

Allmän kurs i utveckling är en fortbildning för erfarna lärare som undervisar på Allmän kurs. Den arrangeras av folkhögskolans intresseorganisationer i samarbete med Örebro universitet. 

De deltagande lärarna har under läsåret haft tre kursträffar, med teman som berör bland annat folkhögskolans identitet, mångfald och framtiden.

Ulla Raslöv, lärare på Fellingsbro folkhögskola och en av årets kursdeltagare, berättar varför hon valde att ansöka:

- Allmän kurs har under åren ändrat karaktär. Vi möter i dagsläget många fler unga vuxna med tråkiga erfarenheter av tidigare skolgång, vilket medför en paradox i det att de bär med sig ett motstånd mot skola och studier när de börjar studera. Som lärare kände jag ett behov att utbyta tankar med andra pedagoger, samt förkovra mig i litteratur i området.

”Inte stanna upp, inte nöja mig och ständigt uppdatera mig”

Under kursen diskuteras bildning och lärande på en generell nivå, samtidigt som de deltagande lärarna ges möjlighet att omsätta teorin i praktiken på sina egna skolor.

Ulla beskriver att hon, och hennes kollega som också gick kursen, fått möjlighet att förändra deras allmänna kurs med erfarenheter de fått från fortbildningen.

- Min kollega och jag fick ganska snart, efter andra träffen, möjlighet att starta ett arbete kring omdömessättningen. Det blev livliga diskussioner. Dessutom kan vi i mötet med kollegor samtala om de tankar vi bär med oss från kursen.

Hon fortsätter:

- Fellingsbro folkhögskola har lång erfarenhet av att jobba med NPF, andraspråksdeltagare och unga vuxna och jag tycker att vi ligger väl till i det arbetet. Kursen påminner mig om att jag inte ska stanna upp, inte nöja mig utan ständigt uppdatera mig.

Från Hagaberg till distans

I mars skulle de 24 kursdeltagarna ses på Hagabergs folkhögskola för att genomföra den sista träffen för kursomgången. Men som mycket annat under våren 2020 var upplägget på kort tid tvunget att anpassas för att istället genomföras på distans.

Lärarna på kursen fanns utspridda över hela landet, från Kalix i norr till Sundsgården i söder, och att träffas var inte längre möjligt.

Ambika Hansell Ek arbetar på RIO och är en av kursens processledare. Hon berättar:

- Omständigheterna medförde att vi alla snabbt fick ställa om. Det kändes snopet, vi såg ju fram emot att träffa alla, särskilt denna sista träff. Det var inte så mycket att välja på utan vi fick följa myndigheternas rekommendationer.

Grupparbeten ersattes med digitala varianter, några av föreläsningarna blev på distans och andra fick spelas in och sedan tittas på individuellt hemifrån.

- Ett av kursens syften är att utgå från den situation som lärarna befinner sig i. Därför blev det ändå passande att den sista kursomgången genomfördes på distans – då detta var verkligheten som lärarna nyss hade börjat få leva med ute på skolorna, säger Johanna Winbladh, OFI, processledare på kursen.

För Ulla Raslöv blev upplägget en bra erfarenhet:

- Jag får en förståelse för vad våra kursdeltagare brottas med under rådande läge. För mig personligen passar studier på distans illa. Jag tycker att jag tappar flera dimensioner i bildningsarbetet. Jag lär mig så mycket mer i mötet med människor IRL.

 Ambika Hansell Ek tillägger:

- Att hålla kurs på distans var både spännande och nytt för oss. Det är inte bara att översätta kursinnehållet rakt av utan det kräver ett nytänk. Vi känner oss nöjda med träffen och har lärt oss mycket. Det blev ju också bra tack vare att så många bidrog med sina kunskaper och sitt engagemang.

Mångfald, motivation och bildning

Temat för den tredje kursträffen var Mångfald, motivation och bildning. Deltagarna fick ta del av föreläsningar från Sam Paldanius, Jonna Lappalainen och genusfotografen Tomas Gunnarsson. Detta varvades med grupparbeten och individuella övningar utifrån temat.

- Jag blev väldigt inspirerad av Tomas Gunnarsson, Genusfotografen. Ibland tappar jag bort detta med bild, och tänker bara i termerna av text. Bilden är så stark, säger Ulla Raslöv.

Vad tar du med dig från kursen?

- Att det är ett viktigt arbete vi gör. Jag har också, genom föreläsningar och litteratur, fått nya insikter och tankar. Mötet med pedagoger från andra folkhögskolor var oerhört värdefullt. Det ger så mycket att samtala, både ordnat i studiesal, men också i det informella samtalet runt kaffebord och under promenader, säger Ulla Raslöv.

Hon hälsar även till andra lärare som funderar på att söka till Allmän kurs i utveckling:

- Sök! Utan tvekan är det en fröjd att fortbilda sig inom sitt skrå och att få bolla tankar med kollegor från hela landet!

Ansökan till  Allmän kurs i utveckling 2020/21 har nu öppnat.
Läs mer och ansök här.