Nyheter

 • 29 februari 2024

  Utredare sökes till förstudie om ESF-medel

  Vill du vara med och förändra svensk arbetsmarknad, säkra kompetensförsörjningen och skapa möjligheter för de som ännu inte har sett sin roll i vår välfärd? Har du förmågan att vända på perspektiven och få andra med dig? Då behöver vi dig!
 • 29 februari 2024

  Delta i Folkhögskoleenkäten och bidra till att stärka svensk folkhögskola

  Gör som 116 andra folkhögskolor - delta i Folkhögskoleenkäten! Genom att delta får skolan underlag till sitt eget utvecklingsarbete och bidrar samtidigt till att stärka folkhögskolan som utbildningsform. Alla folkhögskolor är välkomna att medverka.
 • 26 februari 2024

  Ny metod ger svar på vad deltagare med intellektuell funktionsnedsättning tycker om folkhögskolan

  Möjligheten för personer med intellektuell funktionsnedsättning att uttrycka vad de tycker är begränsad på de flesta platser i samhället i dag. Men en metod för att undersöka vad gruppen tycker om folkhögskolan tog stora kliv framåt under ett pilottest i Mora förra veckan.
 • 22 februari 2024

  Nytt projekt ska främja utbyte mellan folkhögskolor i Sverige och Ukraina

  Det var i förra veckan som sex svenska folkhögskolor och två ukrainska organisationer som arbetar med vuxenutbildning fick ja från Svenska institutet. Under två år kommer de nu att driva ett gemensamt projekt som på sikt syftar till att bygga ett starkt civilsamhälle i Ukraina.
 • 14 februari 2024

  Debatt: För över resurser från yrkesvux till folkhögskolorna

  Folkhögskolans yrkesutbildningar har få avhopp och många deltagare går direkt ut i arbete. Men regeringen använder i stället statsbidraget till verksamheter där avhoppen är många och statsbidraget överhuvudtaget inte används, skriver Olle Westberg, generalsekreterare Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.