Nyheter

 • 15 september 2023

  Regeringen ger tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen

  Regeringen kom idag med tilläggsdirektiv till den pågående folkbildningsutredningen. Utredningen ska bland annat överväga om en eller flera myndigheter ska överta styrningen och fördelningen av statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Ett ansvar som idag ligger på Folkbildningsrådet.
 • 13 september 2023

  Regeringen föreslår 100 miljoner i förstärkning till folkhögskolorna

  Folkhögskolorna har en ansträngd ekonomi och det besvärliga ekonomiska läget drabbar dem hårt. Regeringen föreslår nu i budgetpropositionen för 2024 en förstärkning på 100 miljoner kronor 2024 och från och med 2025 beräknas 100 miljoner kronor årligen. "Bra, men inte tillräckligt", säger Olle Westberg, RIO.
 • 12 september 2023

  Folkhögskoleenkäten blir tillgänglig för fler

  Ett sätt att få syn på deltagarnas bild av tiden på folkhögskola är att genomföra Folkhögskoleenkäten. Men i dag kan inte alla deltagare ge sin bild av studietiden, eftersom Folkhögskoleenkäten inte är anpassad till vissa personer med kognitiv funktionsnedsättning. Nu startar ett projekt som ska ändra på det.
 • 30 augusti 2023

  På Allmän kurs i utveckling möts folkhögskollärare från hela landet

  I oktober startar en ny omgång av fortbildningskursen Allmän kurs i utveckling, där folkhögskollärare från hela landet träffas för att utbyta erfarenheter och fördjupa kunskaper. Ambika Hansell Ek är en del av kursledningen och har varit med sedan första kursomgången 2017.
 • 17 augusti 2023

  Debatt: Illa att färre får studera på folkhögskola

  Idag studerar ca 3 000 färre personer på folkhögskola jämfört med för ett år sedan. Det är tråkigt för de som inte får möjlighet att studera. Men hela samhället förlorar på det. Vågar vi hoppas på att fler får chansen att sätta sig på skolbänken nästa år? Läs Olle Westbergs debattinlägg.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25