Nyheter

 • 21 april 2021

  Konferenser om yrkes- och kulturutbildningar på folkhögskola

  Nu arrangeras två spännande konferenser för folkhögskolepersonal som arbetar med estet- och kulturutbildningar samt yrkesutbildningar. Konferenserna är en del av en större fortbildningssatsning för folkhögskolornas pedagogiska personal.
 • 15 april 2021

  Satsning på folkhögskolorna i regeringens vårbudget

  Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget där de föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 210 miljoner kronor, varav 170 miljoner går till folkhögskolan.
 • 22 mars 2021

  Digitalt panelsamtal om demokrati den 16 april

  Boka in fredag 16 april kl 10.00. Samla hela folkhögskolan, personal och deltagare, och lyssna till intressanta röster vid ett digitalt panelsamtal kring demokrati. Öppet för alla!
 • 16 februari 2021

  Två webbinarier på temat digitalisering

  All personal på folkhögskola är välkomna att två tisdagar i rad ta del av två intressanta webbinarium på temat digitalisering. Båda tillfällena är kostnadsfria. Anmäl dig så snart som möjligt!
 • 16 februari 2021

  Bidra med idéer till Folkhögskoleforum 2021

  Planeringsarbetet för Folkhögskoleforum 2021 är i full gång. Nu öppnas en intresseanmälan upp där folkhögskolorna kan bidra med sina idéer till programinnehållet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18