Två män sitter på var sin stol med ett litet bord emellan.
Linus Nilsson (sd) i samtal med Olle Westberg, RIO.

Linus Nilsson (sd) kan tänka sig att införa gränskontroller inom EU

– Jag kan tänka mig att återupprätta någon form av gränskontroll. Jag tycker inte att det vore konstigt om man skulle identifiera sig för att komma in i landet. Då vet vi syftet med resan och varför man är här, säger Linus Nilsson (sd).
Uppdaterad: 13 maj 2024

Inför EU-valet den 9 juni 2024 träffar Sveriges folkhögskolor representanter från de största partierna för ett samtal kring EU och hur Sverige påverkas av de beslut som fattas på EU-nivå.

Här samtalar Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, med Linus Nilsson, EU-kandidat från Sverigedemokraterna.

Folkhögskolekvarten med Linus Nilsson (sd)

Videon är ca 18 minuter lång och har svenska undertexter.

EU erbjuder fri rörlighet över gränserna. Är det bra eller dåligt?

– Det kan nog vara både bra och dåligt. Men jag kan tänka mig att återupprätta någon form av gränskontroll. Jag tycker inte att det vore konstigt om man skulle identifiera sig för att komma in i landet. Då vet vi syftet med resan och varför man är här. Det tror jag är klokt, säger Linus Nilsson.

Spelar EU någon roll för kampen för en bättre miljö och ett hållbart klimat?

– Det tror jag det gör. Handeln med utsläppsrätter mellan länder kan vi inte hantera på nationell basis. Jag tror också att EU spelar en roll i att klassificera energislag korrekt, till exempel att kärnkraft är utsläppsfritt. Det finns utmaningar med varje energislag, men de måste klassificeras på rätt sätt, säger Linus Nilsson.

– Sedan tycker jag att de varor som vi importerar ska ha samma miljö- och hållbarhetskrav som vi har på våra egna produkter. Där spelar EU en stor roll.

För att bli medlem i EU ställs det hårda krav på att landet ska ha en fungerande demokrati med till exempel oberoende domstolar och medier. Ska det vara möjligt att utesluta ett land om det rör sig i riktning mot ett mer odemokratiskt styre?

– Det är en jätteintressant fråga. Det finns idag inga processer för att utesluta ett medlemsland. Men rimligen borde man kunna ställa samma krav på medlemsländerna som man gör på nya medlemmar. Ser man att ett land går i fel riktning så får man adressera det.

– I Ungerns fall till exempel är det en väldigt oroväckande utveckling rent demokratiskt. Ser man att de börjar strida mot till exempel Köpenhamnsfördraget, då är det en diskussion man måste ta inom EU, säger Linus Nilsson.

Varför ska man rösta i EU-valet?

– Det är otroligt viktigt. Någonstans mellan 40-60 procent av alla beslut som tas i Sverige har sitt ursprung från EU på något sätt. Då förstår man att det är ett viktigt val som påverkar Sveriges utveckling. Tyvärr ser det inte ut så på valdeltagandet, det borde vara minst lika stort valdeltagande i EU-valet som det är i riksdagsvalet, säger Linus Nilsson.


Fler samtal med EU-kandidater finns här: Folkhögskolekvarten inför EU-valet 2024.