Niklas är deltagare på Röda korsets folkhögskola.

Folkhögskola ordnade dag om ungas utanförskap

Folkhögskolorna kan vara viktiga lokala mötesplatser när oron och klyftorna ökar i samhället. Men hur ska man gå till väga rent praktiskt? Under en heldag den 26 april bjöd Röda Korsets folkhögskola i stadsdelen Skärholmen i Stockholm in olika aktörer från närsamhället för att prata om hur man kan samverka för att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet.
Uppdaterad: 12 maj 2024

När media rapporterar om allt fler tragiska våldshändelser är det viktigt att lyfta blicken och prata om de strukturella orsakerna till att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet. Det menar Röda Korsets folkhögskola som bjöd in stadsdelsnämnden, politiker, lokalpolis, civilsamhället och folkhögskolans deltagare för att prata om hur man kan samverka för ett tryggare och mer inkluderande samhälle. Utgångspunkt för dagen var bland annat Brås rapport från 2023 ”Barn och unga i kriminella nätverk”.

– Det är viktigt och roligt att alla engagerade människor i Skärholmen får träffa varandra. Krokar vi arm blir vi starkare tillsammans, säger Ulrika Sandin, rektor på Röda Korsets folkhögskola.

Samad Kader Ahmed är lärare på skolan. Han instämmer och lyfter fram den viktiga roll som folkhögskolan kan ha som samlande kraft. 

– Vi ser att det behövs både resurser, utbildning, stöd och inte minst mötesplatser. Röda Korsets folkhögskola är en sådan. Vi ser att vi kan spela en viktig roll och vi har också tagit på oss att vara aktiva. Det finns inte bara en lösning, utan många, som tillsammans kan skapa verklig förändring. Genom att samla goda krafter kan vi se vilka initiativ som finns.

”Finns ingen quick fix”

Under dagen medverkade olika organisationer som delade med sig av hur de arbetar för att stötta unga och anhöriga. Jasmin Nasser har grundat Sveriges första fritidsgård med studieprofil, Studiegården. Hon betonade i ett panelsamtal hur civilsamhällets arbete är avgörande för en positiv förändring.

– Problemen har byggts upp under lång tid, så det finns ingen quick fix. Men även om förändringen inte sker i dag så får det effekt att vi börjar i dag! Civilsamhället har en väldigt viktig roll för att samhället ska hålla ihop. I dag sker många attacker mot oss, vi behöver stöd för att kunna jobba och skapa trygga platser att vara på.

”Bra att folkhögskolan bjuder in”

Under eftermiddagen deltog skolans deltagare tillsammans med inbjudna gäster i ett rundabordssamtal. Niklas går Allmän kurs på folkhögskolan och drömmer om att bli lokförare.

– Det har varit en bra dag där vi får dela idéer och tankar och får insikt i hur samhället fungerar. Vi är samlade från olika enheter i Skärholmen där alla har olika kompetenser. Vi blir en stark grupp tillsammans.

Niklas tycker att det är bra att det är just folkhögskolan som bjuder in till en sådan här dag.

– På folkhögskolan finns kompetent personal som hjälper dig och ser vad som behövs för just dig. Det finns en gemenskap.

Utifrån dagens tema riktar han också en uppmaning till myndigheter och beslutsfattare att börja med insatser tidigt.

– Det räcker inte att skriva rapporter. Gå ut i skolor och prata med de unga, gärna så unga som tio år. Om de får ökad kunskap kanske de kan undvika att hamna i kriminalitet. Och prata med föräldrar och fritidsgårdar. En sak leder till en annan.