Två män sitter på var sin stol med ett litet bord mellan sig.
Pär Granfalk (m) i samtal med Olle Westberg, RIO.

Pär Granfalk (m): Mer hållbar energi i form av kärnkraft

– Vi moderater tycker att det är viktigt att vi gemensamt inom EU hanterar energiomställningen och ser till att vi får mer hållbar energi i form av kärnkraft, säger Pär Granfalk (m).
Uppdaterad: 15 maj 2024

Inför EU-valet den 9 juni 2024 träffar Sveriges folkhögskolor representanter från de största partierna för ett samtal kring EU och hur Sverige påverkas av de beslut som fattas på EU-nivå.

Här samtalar Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, med Pär Granfalk, EU-kandidat från Moderaterna.

Folkhögskolekvarten med Pär Granfalk (m)

Videon är ungefär 11 minuter lång och har svenska undertexter. 

På vilket sätt är EU viktigt i arbetet för en bättre miljö och ett hållbart klimat?

– Vi moderater tycker att det är viktigt att vi gemensamt inom EU hanterar energiomställningen och ser till att vi får mer hållbar energi i form av kärnkraft och att vi säger nej till import av rysk gas, säger Pär Granfalk.

– EU behöver stå för övergripande beslut som att tillåta investeringar i kärnkraft och se till att vi har en energiförsörjning som gör att vi kan ställa om vår industri till mer grön. Den gröna omställningen kommer att vara oerhört viktig för hur vi ska klara av att ha en hållbar omställning för vår industri, utan att vi behöver lägga ner den europeiska industrin och sabotera den europeiska konkurrenskraften.

EU erbjuder fri rörlighet över gränserna. Är det bra eller dåligt?

– Det har varit väldigt bra för EU. Det gör att EU-medborgare kanske känner sig mer som EU-medborgare än bara svenskar eller liknande. Sedan finns det även negativa saker. Vi går till val på att begränsa brottslingars möjlighet att röra sig fritt inom Europa. Däremot är det väldigt viktigt att unga människor, studenter och människor som vill arbeta fritt ska kunna röra sig mellan de olika EU-länderna, säger Pär Granfalk.

– Den fria rörligheten för varor och tjänster är extremt viktigt för ett land som Sverige. Vi är oerhört exportberoende och huvuddelen av vår export går just till andra EU-länder.

För att bli medlem i EU ställs det hårda krav på att landet ska ha en fungerande demokrati med till exempel oberoende domstolar och medier. Ska det vara möjligt att utesluta ett land om det rör sig i riktning mot ett mer odemokratiskt styre?

– Det är en svår fråga, men jag tror att man ska dra sig för att börja hota länder med att utesluta dem ur EU-samarbetet. För det är väldigt svårt att komma tillbaka. Vi kan ta Polen till exempel som var på väg åt fel håll. Hade EU börjat säga att vi ska utesluta er ur EU-samarbetet, så kunde det ha gött de nationella krafterna i Polen. Nu ville man istället vara så inkluderande som möjligt gentemot de som kämpade för en demokratisk utveckling i landet, vilket gjorde att de också vann, säger Pär Granfalk.

Varför ska man rösta i EU-valet?

– Av den anledningen att EU hanterar frågor som vi på nationell nivå inte riktigt klarar av att hantera. Det blir oerhört tydligt under pandemin, energikrisen, men också under den krisen vi har nu när Ryssland krigar mot Ukraina. Det blir viktigt att gemensamt arbeta mot stora svåra frågor. Vi kommer inte att klara av det själva, säger Pär Granfalk.

– Dessutom så är det väldigt mycket av det som beslutas på lokal nivå som det fattas beslut om i EU. Tycker man att det är viktigt på lokal nivå då är det viktigt att rösta i EU-valet. Vid ett vanligt kommunfullmäktigesammanträde så är det ungefär 20 procent av ärendena som finns där som har direkt påverkan av det som beslutas nere i EU. 25 procent har indirekt påverkan av det som beslutas i EU. Så struntar vi i vilka som sitter där då får vi dåliga saker tillbaka här i Sverige.


Fler samtal med EU-kandidater finns här: Folkhögskolekvarten inför EU-valet 2024.