Nyheter

 • 16 december 2022

  Folkhögskolornas insamlingar i samband med Musikhjälpen

  Årets tema i Musikhjälpen är För en tryggare barndom på flykt från krig. Många folkhögskolor runt om i landet bidrar genom egna insamlingar. Vi listar folkhögskolornas insamlingar här.
 • 12 december 2022

  Ny som lärare: Jag har aldrig varit så trött efter jobbet

  – Jag trivs jättebra och kände direkt, att här kan jag göra nytta. Men jag har nog aldrig varit så trött när jag kommer hem från jobbet som nu. Det säger Hampus Morberg som nu gör sin första termin som folkhögskollärare, i SO på allmän kurs vid Fryshusets folkhögskola i Stockholm.
 • 23 november 2022

  "Vi behöver få fler politiker att förstå vad folkhögskolan är "

  Efter beskedet om sänkta anslag för folkhögskolorna i regeringens budget för 2023, gör nu folkhögskolornas intresseorganisationer flera insatser för att höja kunskapen om folkhögskola hos beslutsfattare på regional och nationell nivå.
 • 11 november 2022

  Folkhögskolan banade väg för demokratin

  Demokratins genombrott för drygt 100 år sedan uppmärksammas i betänkandet ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” (SOU 2022:28). Betänkandet omfattar även en diskussion om de utmaningar av demokratisk karaktär som samhället står inför och föreslår samt rekommenderar med anledning av det ett antal åtgärder. Utan att ta ställning till just dessa välkomnar RIO i ett yttrande till regeringen alla initiativ som syftar till att stärka en demokratisk utveckling med fokus på deltagande och en höjning av bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 • 9 november 2022

  RIO: "Märkligt av regeringen att ta bort folkhögskolans extraplatser"

  – Mycket märkligt att regeringen i en tid när vi går in i en lågkonjunktur med växande arbetslöshet avslutar de extraplatser som folkhögskolan haft med yrkesinriktade kurser och utbildning för de som står längst från arbetsmarknaden. Den samhällsekonomiska nytta som folkhögskolorna gör överstiger med råge den statsfinansiella kostnaden en sådan satsning skulle innebära, säger Stefan Attefall, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25