Nyheter

 • 14 oktober 2022

  Regler om skyddad yrkestitel för undersköterskor

  Med anledning av att yrkestiteln undersköterska blir reglerad har Socialstyrelsen tagit fram förslag till föreskrifter och allmänna råd. Folkhögskolorna berörs då ett intyg från folkhögskola kan ersätta godkända betyg.
 • 13 oktober 2022

  Omställningsstudiestöd ger möjlighet att byta bana i arbetslivet

  Omställningsstudiestödet från CSN gör att den som har ett arbete i dag kan börja studera på folkhögskola och få ersättning upp till 80 procent av sin lön, utan att ta studielån. Folkhögskolornas breda kursutbud skapar möjligheter för många att göra något helt nytt eller bredda sin kompetens.
 • 28 september 2022

  RIO om Riksrevisionens granskning av statsbidrag till studieförbunden

  Riksrevisionen har granskat kontrollen, uppföljningen och styrningen av statsbidraget till studieförbunden. Granskningsrapporten visar att det finns brister i bland annat Folkbildningsrådets uppföljning och regeringens styrning. Riksrevisionens bedömning är att uppföljningen och kontrollen av statsbidraget behöver stärkas.
 • 26 september 2022

  ”Det är viktigt att vi folkhögskolor är med och ingjuter framtidshopp"

  I början av december arrangerar Sveriges folkhögskolor en konferens om hållbarhet för folkhögskolepersonal. På Hagabergs folkhögskola, där konferensen ska hållas, arbetar läraren Sofia Holm. – Den här konferensen är ett perfekt tillfälle att börja ta steg för att göra fler aktiva val, säger Sofia Holm.
 • 20 september 2022

  Sverigedemokraterna vill minska andelen Allmän kurs på folkhögskola

  Allmän kurs bör utgöra 15 procent av folkhögskolornas verksamhet, jämfört med cirka 40 procent idag, enligt Sverigedemokraterna. Den som missat hela eller delar av gymnasiet bör istället vända sig till komvux.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22