Nyheter

 • 4 juni 2021

  Ansökan öppen för tre fortbildningskurser för lärare

  Ansökan är fortfarande öppen för våra tre intressanta fortbildningskurser för lärare på folkhögskola. De ges på högskolenivå och kan ge 7,5 högskolepoäng. Bra tillfälle att utvecklas och utbyta erfarenheter med andra lärare inom ditt område.
 • 3 juni 2021

  Allvarligt läge för demokratin

  Demokratin är tillbakapressad och ojämlikheten ökar. Nu är Erik Amnå aktuell med en ny lärobok om det svenska samhället, för alla som i sitt arbete möter nyanlända. Möt en professor emeritus som är bekymrad, men knappast uppgiven.
 • 26 maj 2021

  Kurser för deltagare med funktionsnedsättning läggs ner

  Flera folkhögskolor tvingas nu lägga ner kurser riktade till personer med funktionsnedsättningar. Orsaken är minskade anslag.
 • 21 april 2021

  Konferenser om yrkes- och kulturutbildningar på folkhögskola

  Nu arrangeras två spännande konferenser för folkhögskolepersonal som arbetar med estet- och kulturutbildningar samt yrkesutbildningar. Konferenserna är en del av en större fortbildningssatsning för folkhögskolornas pedagogiska personal.
 • 15 april 2021

  Satsning på folkhögskolorna i regeringens vårbudget

  Den 15 april presenterade regeringen sin vårbudget där de föreslår att folkbildningsanslaget ökas med 210 miljoner kronor, varav 170 miljoner går till folkhögskolan.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27