Bidrag från regionen gör att deltagare kan slutföra kursen

Under hösten signalerade flera folkhögskolor i Västra Götaland att de inte hade möjlighet att slutföra sina yrkesutbildningar inom vårdområdet på grund av de försämrade statsbidragen. Ett hundratal deltagare riskerade att få avsluta sina studier i förtid.
Uppdaterad: 14 februari 2023

– Vi diskuterade frågan med regionen, och lyckades få ett tillfälligt bidrag för 2023 på 9,7 miljoner kronor för att lösa den akuta situationen för dessa deltagare, säger Magnus Linder på Västra Götalands Bildningsförbund.


Magnus Linder, Västra Götalands Bildningsförbund.

”Fullföljda studier” är en av regionens prioriteringar, och de skriver i sitt beslut att det ”stora behov av vårdpersonal som finns i Västra Götaland, och folkhögskolornas goda möjligheter att klara integrering på arbetsmarknaden av grupper som står utanför, motiverar denna engångssatsning”.

Nära relation till regionen

Magnus Linder berättar att Bildningsförbundet sedan många år har arbetat aktivt för att skapa en nära och konstruktiv relation till regionen. Redan för fem år sedan fick man bland annat igenom kravet om momskompensation för rörelsefolkhögskolorna.

– Vi vet att Västra Götalandsregionen, oavsett politisk majoritet, ser värdet av folkhögskolans insatser för att utveckla vår region. Tillsammans är vi nu beredda att arbeta för en bättre statlig finansiering i framtiden, säger Magnus Linder.