Man med kavaj.
Yusuf Aydin (KD), riksdagsledamot och ordförande i Botkyrka folkhögskola.

I folkhögskolan är integration möjlig

– Vi är många i Riksdagen som vet att folkhögskolan är en stor tillgång i samhället. Jag kommer fortsätta stå upp för folkbildningen. Det säger Yusuf Aydin, ordförande för Botkyrka folkhögskola och nyvald riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
Uppdaterad: 19 januari 2023

När Yusuf Aydin 1994 som tolvåring kom från Turkiet till Sverige tänkte han knappast att han en dag skulle hamna i Riksdagen. Då var målet var att lära sig språket, utbilda sig och komma in i det nya landet.

Kontakten med Syrisk-ortodoxa församlingen i Botkyrka blev inkörsporten till ett engagemang i civilsamhället, och i folkhögskolevärlden. Efter några år i styrelsen utsågs han 2014 till Botkyrka folkhögskolas ordförande. Skolan har lokala församlingar inom Syrisk-ortodoxa kyrkan och Equmeniakyrkan som huvudman.
– Men vi har stor bredd bland våra deltagare. I Botkyrka har många invandrarbakgrund. Jag har sett hur våra deltagare vuxit som människor hos oss. Skolan är ett bra exempel på att integration är möjlig, säger Yusuf Aydin.

Stärkt föräldraroll

Många deltagare är kvinnor med låg utbildning. Genom folkhögskolan får de ett starkare fotfäste, både i sin egen tillvaro och i samhället.
– En insikt jag har fått är att många mammor som gått på skolan stärker sin roll som föräldrar, i familjerna och i lokalsamhället. Det blir en slags positiv multiplikationseffekt, menar Yusuf Aydin.

Förklaringen till folkhögskolans framgång är, enligt honom, den frihet och flexibilitet som frånvaron av centrala läroplanen medför.
– Samtalen och en pedagogik som bygger på deltagarnas aktiva medverkan är centralt för lärandet. Sakta men säkert kan de växa och ta steg vidare, till andra utbildningar eller arbete.

Folkrörelsekopplingen skapar en ideell atmosfär bland dem som verkar i skolan, menar Yusuf Aydin. Samhällsengagemanget fortplantar sig till deltagarna.
– Jag tror starkt på rörelsefolkhögskolor. Människor och demokratiska intressen står i centrum, inte ekonomiska intressen.

Politiskt engagemang

För tjugo år sedan engagerade sig Yusuf Aydin i Kristdemokraterna.
– Vill man vara med och påverka i större sammanhang insåg jag att det är politiken som gäller, säger han.

Den insikten har nu lett honom till Riksdagen. För några veckor sedan avslutade han jobbet som chef inom finanssektorn. Han är suppleant i bland annat finansutskottet och skatteutskottet, men kommer även att engagera sig i andra frågor än ekonomi.
– Jag kan så klart inte lova något vad gäller anslagen till folkbildningen framöver, men min ambition är att vi ska värna ett bra grundanslag, vilket vi också gjorde i årets budget. Jag vet ju att folkhögskolorna gör jättemycket för integration, och att de även kan betyda mycket i ett läge där arbetslösheten skulle öka. Jag kommer fortsätta stå upp för folkbildningen.

Yusuf Aydin bor kvar i Botkyrka och vet ännu inte om han kommer att bli kvar som ordförande för Botkyrka folkhögskola.
– Jag kommer i alla fall inte att tappa kontakten med skolan och med folkbildningen.