Fler påbörjar eftergymnasiala studier efter folkhögskolan

Statistikmyndigheten SCB presenterar idag nya uppgifter om övergången från allmän kurs på folkhögskola till eftergymnasiala studier. Uppgifterna visar att andelen som påbörjat eftergymnasiala studier har ökat mellan 2014 och 2020 bland de som fått grundläggande behörighet efter allmän kurs på folkhögskola. Andelen kvinnor har genomgående varit något högre än andelen män.
Uppdaterad: 20 december 2022

RIOs generalsekreterare Olle Westberg kommenterar de nya uppgifterna.
– Vi får nu bekräftat det vi i någon mening redan kände till – att allmän kurs är en mycket bra språngbräda till vidare studier. Att kursen ser ut att fungera allt bättre för deltagarna är glädjande, säger Olle Westberg.

De flesta studerar vidare på högskola

Runt hälften av de som fått grundläggande behörighet från allmän kurs på folkhögskola påbörjar eftergymnasiala studier inom ett år. De allra flesta studerar vidare på en utbildning på högskola/universitet.

Sverige står inför en utmaning av stora mått vad gäller kompetensförsörjning och denna förstärks nu i en lågkonjunktur. Arbetsgivares efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men många arbetssökande har inte den utbildning som krävs. Behovet av att höja utbildningsnivån är därför stort och växande.

– Det är tydligt att utbildningsformen folkhögskola har förmågan att möta och svara upp mot samhällets behov. Vi är en del av lösningen på kompetensförsörjningen, säger Olle Westberg.

Utvecklingen håller över tid

Många av de som inte bedriver eftergymnasiala studier efter ett år gör så senare. Efter två och tre år ökar andelen. Andra har gett sig ut i arbetslivet. Uppgiften om den höga andelen kvinnor som börjar studera gäller såväl dem som börjar studera inom ett som tre år.

– Jag förutsätter att regeringen snarast korrigerar missbedömningen man gjorde då anslaget till folkhögskolan drogs ner. Utbildningsdepartementet borde i detta nu påbörja en beredning av en ändringsbudget, säger Olle Westberg.

Länk till SCB:s statistiknyhet >


Kontaktperson

Olle Westberg, generalsekreterare RIO
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se
0708-164 145