Två män sitter på var sin stol med ett litet bord mellan sig.
Johan Danielsson (s) i samtal med Olle Westberg, RIO.

Johan Danielsson (s): Prioriterad fråga att bekämpa arbetslivskriminalitet

– Bara vid våra stora nyetableringar uppe i norr så räknar våra myndigheter med att den organiserade brottsligheten ska kamma hem omkring 100 miljarder kronor. Därför är det en prioriterad fråga för mig och Socialdemokraterna att ställa krav på en europeisk strategi för att bekämpa den här växande arbetslivskriminaliteten, säger Johan Danielsson (s).
Uppdaterad: 16 maj 2024

Inför EU-valet den 9 juni 2024 träffar Sveriges folkhögskolor representanter från de största partierna för ett samtal kring EU och hur Sverige påverkas av de beslut som fattas på EU-nivå.

Här samtalar Olle Westberg, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, med Johan Danielsson, EU-kandidat från Socialdemokraterna.

Folkhögskolekvarten med Johan Danielsson (s)

Videon är ungefär 17 minuter lång och har svenska undertexter.

EU erbjuder människor fri rörlighet över gränserna. Ska den rörligheten begränsas?

– Fri rörlighet för människor, alltså möjligheten att flytta för att arbeta, bo och studera i Europa, det är ju en viktig del av EU-samarbetet som vi ska värna. Om en individ flyttar från ett annat EU-land till Sverige för att arbeta, då ska man ha svenska löner, svenska arbetsvillkor och behandlas som alla andra på den svenska arbetsmarknaden, säger Johan Danielsson (s).

– Sedan har vi stora löneskillnader inom unionen vilket har bidragit till att oseriösa företag har kunnat utnyttja människor. Det har bidragit till en eskalerande arbetslivskriminalitet. Bara vid våra stora nyetableringar uppe i norr så räknar våra myndigheter med att den organiserade brottsligheten ska kamma hem omkring 100 miljarder kronor. Därför är det en prioriterad fråga för mig och Socialdemokraterna att ställa krav på en europeisk strategi för att bekämpa den här växande arbetslivskriminaliteten.

Är EU viktigt för klimat- och miljöarbetet?

– Ja, det är i grunden helt avgörande. Vi klarar inte av klimatomställningen om vi inte har EU-samarbetet. Vi kan inte göra det själva här i Sverige. EUs klimatarbete är också helt avgörande för vår konkurrenskraft. Den nyindustrialisering vi ser i Sverige idag där det växer fram 10 000-tals nya gröna industriarbetsplatser, det bygger på att vi har ett gemensamt långsiktigt europeiskt regelverk. Det skapar jobb och välfärd i Sverige, säger Johan Danielsson.

– EU ser till att vi har ett regelverk som tar oss mot en omställning. Ser till att vi blir koldioxidneutrala i Europa. Vi har högerpopulister i Europa nu som vill dra undan det regelverket. Det skulle också innebära att vi drar undan mattan för de investeringar vi ser nu i Sverige idag.

 Ska det vara möjligt att utesluta ett land om det rör sig i riktning mot ett mer odemokratiskt styre?

– Det är en relevant fråga. De sanktionsmöjligheter som har funnits mot länder som nedmonterar demokratiska instutitioner och utmanar rättsstatsprincipen har ju inte fungerat. Det skarpaste verktyg som vi har nu är att frånta länder rösträtt i europeiska rådet, man får inte längre vara en fullvärdig medlem. Men det har ju krävt enhällighet. Då räcker det med att Ungern skyddar Polen och Polen Ungern och så händer ingenting, säger Johan Danielsson.

– Men det finns också en villkorsmekanism där man kan använda EUs ekonomiska muskler för att påverka medlemsstater. Helt enkelt hålla inne EU-pengar till länder som inte respekterar grundläggande demokratiska principer. Det kan ha stor effekt eftersom EU-stödet är viktigt för många.

Varför är det så få som röstar i EU-valet?

– Det vanligaste svaret på varför man inte röstar i EU-valet är att "jag kan för lite". Och det är ju en ganska otäck känsla för det är inte en kunskapstävling. Det här är ett val som påverkar din vardag. Du har ju en jävla rätt att vara med och bestämma och du ska känna att du har samma rätt som alla andra att vara med, säger Johan Danielsson.

– Är du socialdemokrat och tycker att det är bättre att Magdalena Andersson styr Sverige så tycker du rimligtvis också att det är bättre att skicka de EU-kandidater till Bryssel som Magdalena Andersson föreslår.


Fler samtal med EU-kandidater finns här: Folkhögskolekvarten inför EU-valet 2024.