Två personer testar olika prototyper för att ta ställning till påståenden om tiden på folkhögskola.
Emma och Tessan hjälper Sveriges folkhögskolor att ta nästa steg i arbetet med inkludering.

Nu inkluderar Sveriges folkhögskolor fler röster

Det började med ett projekt för att lyssna in vad deltagare med intellektuell funktionsnedsättning tycker om sin tid på folkhögskola, och snart fick projektet ringar på vattnet. Nu tar vi nästa steg i vårt tillgänglighetsarbete och ser till att personer som syns på våra bilder förstår vad de samtycker till.
Uppdaterad: 15 november 2023

För att få publicera bilder på personer som kan identifieras behöver man ha samtycke från personen på bilden. Men samtycket är bara giltigt om personen begriper vad hen samtycker till. Därför var det angeläget att anpassa samtyckesblanketten för personer som har svårt att läsa och förstå vanlig text, till exempel nyanlända svenskar eller personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

– Vi vill inkludera flera röster i vår verksamhet och kommunikation och det får inte ske på bekostnad av individernas integritet, säger Emma Karke som jobbar med kommunikation för Sveriges folkhögskolor.

Den lättlästa blanketten prövades för första gången under en workshop för att testa olika sätt att berätta om folkhögskolan. Både den som samtyckte och en stödperson fick läsa igenom blanketten.

– Tack vare kombinationen av en blankett på lättläst svenska och en stödperson hoppas vi undvika att publicera bilder på någon som egentligen inte vill synas, säger Emma Karke.

Läs mer om projektet: Värdefulla insikter från deltagare med intellektuell funktionsnedsättning

Klarspråk räcker inte för alla

Myndigheter, organisationer och företag klarspråksanpassar texter för att de ska vara begripliga för nästan alla invånare, men för personer som har lässvårigheter räcker inte det. Texter på lättläst svenska innehåller till exempel också fler radbrytningar, vilket är mindre krävande för läsaren.

Passar även på att uppdatera den ordinarie blanketten

Under arbetet visade det sig att även den ordinarie blanketten behövde uppdateras enligt riktlinjerna för klarspråk – det vill säga med ord som läsarna förstår, bättre flyt och tydligare struktur.

– Det är ju inte bara personer som behöver lättläst svenska som ska begripa vad de samtycker till, säger Emma Karke.