Sex workshopdeltagare framför ett bord med prototyper.
Jonna, Emma, Tessan, Stefan, Kenny och Max prövar olika sätt att uttrycka vad de tycker om folkhögskola.

Värdefulla insikter från deltagare med intellektuell funktionsnedsättning

Hur upplever deltagare med intellektuell funktionsnedsättning sin tid på folkhögskola? Och framför allt, hur tar vi reda på det? Svaret finns förstås hos deltagarna själva.
Uppdaterad: 6 november 2023

I tisdags fick fyra deltagare ta ställning till olika påståenden om folkhögskoletiden, med hjälp av en rad prototyper. Deltagarna har tidigare deltagit i Mora folkhögskolas kurser för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Prototyperna är framtagna i samarbete med Begripsam och personer som själva har intellektuell funktionsnedsättning.

– Det var verkligen jättekul, det tyckte vi allihop i rummet! säger Jonna Hamlin Müntzing som samordnar projektet.

Workshoppen är en del av ett större projekt som tar fram en metod för folkhögskolorna att få reda på hur tiden på folkhögskola upplevs av deltagare i kurser som riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning – en grupp som har låg svarsfrekvens på Folkhögskoleenkäten i dag.

För personer med intellektuell funktionsnedsättning är det inte bara fråga om att formulera påståendena på rätt sätt, utan också att ge respondenterna möjlighet att svara på ett sätt som passar deras behov och förmåga.

– Bara i den här gruppen är det stora skillnader. För en del är det inga problem att fundera över femton påståenden i taget, medan andra kanske hellre tar ett i taget, säger Jonna Hamlin Müntzing.

Det ställer höga krav på utformningen av en enkät för målgruppen. Nästa steg i projektet är därför att hitta ett digitalt verktyg som kan fånga in svaren med de metoder som har utvecklats under workshopparna.

Vad är Folkhögskoleenkäten? 

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Enkäten ger folkhögskolan en regelbunden avstämning av hur deltagarna upplever sin tid på folkhögskola. Resultatet sammanställs också på nationell nivå och används för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Läs mer om folkhögskoleenkäten