Närbild på Anna Seltman och Karin Jacobson, initiativtagare till klimatnätverket.
Anna Seltman och Karin Jacobson, initiativtagare till klimatnätverket.

Folkhögskolornas Klimatnätverk en succé

Det nya Klimatnätverket bland landets folkhögskolor är en succé. ”Folk hör av sig hela tiden, från Norrbotten till Skåne. Ett gensvar som vi aldrig kunnat drömma om”, säger Karin Jacobson lärare på Stadsmissionens folkhögskola som tillsammans med Anna Seltman dragit igång nätverket.
Uppdaterad: 13 januari 2020

Klimatnätverkets syfte är ökad och bättre undervisning, fokus och aktivitet kring klimatfrågan. Erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och gemenskap är vägen dit.

Nätverket kickstartade i september med två temadagar på folkhögskolor runt om i Stockholm, med lokala aktiviteter på tolv skolor och en gemensam föreläsning, där 550 deltagare lyssnade på Alasdair Skelton, professor vid Stockholms universitet.

– Det var lite av en historisk händelse har jag förstått, att ha så många folkhögskoledeltagare samlade på ett och samma ställe, säger Karin Jacobson.

Nätverk med ett fyrtiotal skolor

På Folkhögskoleforum i oktober spreds nyheten om nätverket vidare och det har gett resultat.

– Efter det blev det ett väldigt engagemang och många hörde av sig

Nätverket består nu av cirka 65 personer från ett fyrtiotal olika skolor.

– Det visar att intresset för klimat- och miljöfrågor är stort, säger Karin Jacobson som tror att det finns ett stort behov av att diskutera och sprida goda idéer om olika folkhögskolors arbete med dessa frågor.

Kommunikationen sker digitalt

Nätverket har, förutom temadagarna i Stockholm, haft två fysiska träffar. Mycket av kommunikationen sker digitalt och planen är att skapa en plattform på nätet, så att fler kan inspireras och ta del av information.

– Vi behöver bli bättre på undervisningen om klimatförändringarna, rent naturvetenskapligt. Det gäller nog samhället i stort och inte enbart folkhögskolan, säger Karin Jacobson, som också menar att folkhögskolan kan vara en motkraft till de klimatförnekare som fortfarande finns kvar.

Karin Jacobson hälsar att alla medarbetare i folkhögskolan som ställer upp på nätverkets syften är välkomna att delta. Alla deltar som enskilda och inte som representanter för sin skola.

För mer information, mejla Karin Jacobson: karin.jacobson@stadsmissionensskolstiftelse.se