Två personer sitter vid ett vitt bord. En med ryggen till. Den andra håller en vit kaffekopp, ler.
Folkhögskolan är ett steg till vidare studier och arbete. Foto: Malin Sydne

Fler ser folkhögskolan som ett steg till vidare studier och arbete

Det är fler som ser folkhögskolan som ett steg till vidare studier och arbete i dag jämfört med för två år sedan. Det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Sveriges folkhögskolor.
Uppdaterad: 14 oktober 2021

Hela 54 procent håller helt eller till stor del med om påståendet “Folkhögskolan är ett steg till vidare studier och till arbete” i årets undersökning. För två år sedan, 2019, var det bara 45 procent.

– Det är positivt och överraskande, uppenbart har folkhögskolans betydelsefulla arbete för integration och etablering slagit igenom ytterligare, säger Gerhard Holmgren, generalsekreterare för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.

1 072 personer från allmänheten deltog i undersökningen som genomfördes i juni 2021. Undersökningens syfte var att kartlägga kännedom och attityd till folkhögskolan som utbildningsform. Samma frågor ställdes 2019.

 

Fler har positiv inställning till folkhögskolan

Undersökningen visar även en ökning av personer som anser att folkhögskolemiljön stimulerar kreativitet och personlig utveckling. Enligt årets undersökning är det 47 procent som helt eller till stor del håller med om påståendet “Folkhögskolan har en miljö som stimulerar kreativitet och personlig utveckling” jämfört med 38 procent år 2019.

Folkhögskolan viktig i demokratiarbetet

Folkhögskolornas arbete med människors lika värde och demokrati har också blivit mer känt. 41 procent instämmer väl eller mycket väl i påståendet “Folkhögskolan arbetar för människors lika värde och demokrati” i dag, jämfört med 33 procent år 2019.

– Frågan om människors lika värde och demokrati har blivit allt viktigare för människor de senaste två åren, vilket är glädjande. Dessa värden är grundläggande i folkhögskolan och dess särart som utbildningsform, säger Thomas Nilsson, ordförande för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation