Folkhögskolan väl känd som utbildningsform

Folkhögskolan är lika känd som yrkeshögskolan bland allmänheten och nästan lika känd som komvux. Det visar en ny undersökning som Kantar Public gjort på uppdrag av Sveriges folkhögskolor.
Uppdaterad: 30 juni 2023

– Det är ett positivt resultat precis som vid våra tidigare undersökningar 2019 och 2021. Ett tydligt tecken på att folkhögskolan fortsätter att vara en relevant och betydelsefull utbildningsform, säger Fredrik Olén, som arbetar med kommunikation för Sveriges folkhögskolor. 

1 195 personer i åldrarna 16-79 deltog i undersökningen som gjordes under våren 2023. 

Var tredje har bra kännedom om folkhögskolan

Resultatet visar att var tredje svensk känner till folkhögskolan mycket väl eller väl. Folkhögskolan och yrkeshögskolan är ungefär lika kända (30 respektive 33 procent svarade att de känner till utbildningsformerna mycket väl eller väl), ligger nära komvux i kännedom (36 procent) och strax över studieförbunden (25 procent).

kantarpublic_folkhögskola.jpg

Positiv inställning till folkhögskolan

Personerna i undersökningen fick även ta ställning till olika påståenden. Det påstående som flest kunde ställa sig bakom var "folkhögskolan är ett steg till vidare studier och arbete". Nära hälften, 48 procent, kunde helt eller till stor del instämma med det.

kantarpublic_vidarestudier_stor.jpg

Äldre och kvinnor generellt mer positiva 

Genomsnittet visar att 40 procent ställer sig bakom påståendet "folkhögskolan fungerar bra för många som misslyckats i den vanliga skolan". I åldergruppen 56-79 år är det 48 procent som instämmer med det påståendet och bland kvinnor är det 47 procent.

Samma trend visas i påståendet "folkhögskolan har en miljö som stimulerar kreativitet och personlig utveckling". Snittet säger 43 procent men i åldersgruppen 56-79 år är det något fler, 45 procent. Här syns även att kvinnor är ännu mer positivt inställda, med hela 53 procent. 

Myten om "flummiga folkhögskolan" lever inte kvar

Påståendet "folkhögskolan är en flummig utbildningsform där man inte lär sig något", fick minst medhåll. Fler än hälften, 53 procent, höll knappt eller inte alls med.

Kantar Public redovisar resultaten

I denna film visar Emily Deros från Kantar Public de viktigaste resultaten från undersökningen. Filmen är 19 minuter lång.

 


Har du frågor eller vill ta del av undersökningen i sin helhet?

Maila till info@sverigesfolkhogskolor.se