Annica Wallenborg Flynn tillträder som ny verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI

– Jag ser fram emot att få företräda folkhögskolorna och jobba med strategiskt utvecklingsarbete. Det känns som ett fantastiskt spännande uppdrag och en förmån, säger Annica Wallenborg Flynn, som tillträder som verksamhetschef för OFI i februari 2022.
Uppdaterad: 12 januari 2022

Annica kommer senast från tjänsten som rektor på Åsö Vuxengymnaisum. Hon har tidigare varit rektor på Alma folkhögskola samt Bollnäs folkhögskola. Sammanlagt har Annica elva års erfarenhet som folkhögskolerektor. Hon är utbildad folkhögskollärare och har en kandidatexamen i företagsekonomi. Hon har även studerat rektorsutbildning vid Uppsala universitet.

 Jag började som folkhögskollärare 1993 och blev från den dagen fullkomligt förälskad i utbildningsformen folkhögskola, säger Annica.

"Kraftfull förstärkning för de 42 regionskolorna"

Styrelsen för OFI ser fram emot att ha en verksamhetschef på plats som jobbar med att driva offentligägda folkhögskolors frågor.

– Vi i styrelsen tror att Annica med sin erfarenhet av ledning och styrning av offentligägd folkhögskola och med en bred kompetens och erfarenheter om folkhögskolornas villkor och omvärld blir en kraftfull förstärkning för de 42 regionskolorna, säger Thomas Nilsson, ordförande för OFI.

Företräder organisationen på nationell nivå

Som verksamhetschef kommer Annica att företräda organisationen på nationell nivå, bland annat i kontakter med Folkbildningsrådet, Sveriges kommuner och regioner, SKR, samt departement och utskott. Samverkan med landets regioner och regionskolor, samt med de andra intresseorganisationerna är viktiga delar av uppdraget.

Tjänsten innebär även att vara med och driva det strategiska utvecklingsarbetet och påverkansarbetet för utbildningsformen folkhögskola.

Behov av att mobilisera inför valåret

– Utmaningarna är många. Det är valår i år så nu behöver vi gemensamt mobilisera oss och på ett tydligt sätt kommunicera till politiker och beslutsfattare hur oerhört viktig folkhögskolornas verksamhet är när det gäller kompetensförsörjning, demokratifrågor och utanförskap, säger Annica. 

Annica Wallenborg Flynn tillträder den 15 februari 2022 med placering på Sveriges folkhögskolors kansli.

Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, är en intresseorganisation för de 42 offentligägda folkhögskolorna. OFI organiserar rektorer för folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän.

Läs mer om Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI, här.

Kvinna med mörkt hår, ler, grönskande bakgrund.

Annica Wallenborg Flynn tillträder den 15 februari som verksamhetschef för OFI.