• Sök

Offentligägda folkhögskolor

De offentligägda folkhögskolorna organiseras av Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI). Fhf organiserar förtroendevalda som företräder folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän, OFI organiserar folkhögskolornas rektorer.
Uppdaterad: 17 augusti 2018

Det finns 155 folkhögskolor i Sverige. 42 av dessa drivs av regioner och landsting. Vi brukar kalla dessa folkhögskolor för offentligägda. Övriga 113 folkhögskolor drivs av folkrörelser.  

Fhf och OFI arbetar tillsammans för att:

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande,
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner,
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolan.   

Till Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf).

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).