• Sök

Offentligägda folkhögskolor

De offentligägda folkhögskolorna representeras av Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI) och Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf).
Uppdaterad: 20 mars 2017

Det finns 154 folkhögskolor i Sverige. 42 av dessa drivs av regioner och landsting. Vi brukar kalla dessa folkhögskolor för offentligägda. Övriga 112 folkhögskolor drivs av folkrörelser.  

OFI och Fhf arbetar tillsammans för att:

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande,
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner,
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolan.   

Fhf organiserar förtroendevalda som företräder folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän, OFI organiserar folkhögskolornas rektorer.

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).

Till Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf).