• Sök

Offentligägda folkhögskolor

De offentligägda folkhögskolorna organiseras av Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf) och Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI). Fhf organiserar förtroendevalda som företräder folkhögskolor med regioner/landsting som huvudmän, OFI organiserar folkhögskolornas rektorer.
Uppdaterad: 8 februari 2019

Det finns 156 folkhögskolor i Sverige. 42 av dessa drivs av regioner och landsting. Vi brukar kalla dessa folkhögskolor för offentligägda. Övriga folkhögskolor drivs av folkrörelser. 

Fhf och OFI arbetar tillsammans för att:

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande,
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner,
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolan.   

Till Folkhögskoleföreningen inom SKL (Fhf).

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation (OFI).