Offentligägda folkhögskolor

De offentligägda folkhögskolorna organiseras av Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf, samt Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.
Uppdaterad: 12 januari 2023

Fhf organiserar politiker som företräder folkhögskolor med regioner som huvudmän, OFI organiserar folkhögskolornas rektorer.

Det finns 156 folkhögskolor i Sverige. 42 av dessa drivs av regioner. Vi brukar kalla dessa folkhögskolor för offentligägda. Övriga folkhögskolor drivs av olika folkrörelser.

Fhf och OFI arbetar tillsammans för att:

  • befästa och utveckla folkhögskolans plats som en viktig del av vuxnas lärande,
  • synliggöra folkhögskolans betydelse för landsting och regioner,
  • verka för att säkerställa den offentliga finansieringen av folkhögskolan.   

Till Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, Fhf >

Till Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI >