Per Andersson
Per Andersson är kursledare och professor vid Linköpings universitet.

Yrkesutbildning i utveckling startar i november

I november startar en helt ny fortbildningskurs för dig som är lärare på någon av folkhögskolans yrkesinriktade kurser. Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar och sista ansökan är den 20 september.
Uppdaterad: 8 september 2021

– Du får chansen att utveckla dig själv, dina kunskaper som lärare, men också underlag för att utveckla din egen utbildning där du arbetar, säger Per Andersson, kursledare och professor vid Linköpings universitet.

Utgår från egna erfarenheter

Kursen utgår från kursdeltagarnas egna erfarenheter som lärare och inom det aktuella yrkesområdet. Under de fyra kurstillfällena tar du del av kunskaper och andras erfarenheter genom föreläsningar och kurslitteratur. Erfarenheter bearbetas i gruppdiskussioner och övningar.

– Jag och min kollega Anders Hallqvist kommer att hålla i utbildningen och flera av våra kollegor vid Linköpings universitet kommer också att medverka. Du kommer att få mycket utbyte av att träffa andra lärare från yrkesutbildningar av olika slag på olika folkhögskolor runt om i Sverige, säger Per Andersson.

Fysiska och digitala träffar

Kursen startar i november 2021 och avslutas i maj 2022. Tre kurstillfällen är fysiska träffar och en nätbaserad träff genomförs som videokonferens via Zoom. Mellan kursträffarna har kursdeltagarna tillgång till en lärplattform för gruppdiskussioner, material och information. 

För det fortsatta utvecklingsarbetet på den egna folkhögskolan är det positivt om två personer från samma skola går fortbildningskursen. Sista ansökan är den 20 september och det finns fortfarande ett fåtal platser kvar.

– Den 24 november sätter vi igång på Valla folkhögskola med ett internat på två dagar. Välkomna, hoppas vi ses, avslutar Per Andersson.

Här hittar du mer kursinformation och länk till ansökan >