Utredare sökes till förstudie om ESF-medel

Vill du vara med och förändra svensk arbetsmarknad, säkra kompetensförsörjningen och skapa möjligheter för de som ännu inte har sett sin roll i vår välfärd? Har du förmågan att vända på perspektiven och få andra med dig? Då behöver vi dig!
Uppdaterad: 29 februari 2024

Folkhögskolornas serviceorganisation FSO söker en utredare för en tjänst på 60 procent under ett år, från den 1 juni 2024 till 31 maj 2025. Tjänsten tillsätts under förutsättning att projektmedel från Europeiska socialfonden ESF godkänns.

Vi har sett brister i att rusta för att i bästa fall matchas mot ett jobb. Vi ser möjligheter att vända på perspektivet och först matcha till jobb, få lön och sedan rustas i arbetslivet till rätt kompetens för att få en tillsvidareanställning.

Förstudie inför kommande projekt

FSO har sökt pengar från Europeiska socialfonden ESF för att göra en utredning kring dessa möjligheter. Den görs i form av en förstudie som ska leda till kommande projekt som ansöker om ESF-medel inom programområde A1.

Det handlar om kompetensutveckling av redan anställda. Individer kan vara deltagare från första anställningsdagen och det räcker med en prov- eller timanställning. Som gjort för att matchas först och sedan kompetensutvecklas!

ESF fattar beslut i april. Om FSOs ansökan prioriteras startar förstudien den 1 juni 2024 och pågår i ett år till 31 maj 2025. Det finns budget för en tjänst om 60 procent.

Du kan bo var som helst men behöver träffa styrgrupp, framtida partners, som SKR och Arbetsförmedlingen, och dessa finns i Stockholm. Många möten kan vara digitala men räkna med nödvändiga resor till Stockholm.

Modell för matcha och rusta

Förstudien ska leda fram till en modell för matcha och rusta. Det är en högt ställd ambition, kan det leda till en svensk modell för ett lärlingssystem för vuxna?

Det kräver en vana att möta myndigheter, att engagera utbildningsaktörer runt om i landet och att kanske förhandla med Arbetsförmedlingen om hur deras insatser kan gå hand i hand?

Inte bara FSO utan även RIO och OFI står bakom ansökan och har en tanke om att det är folkhögskolorna i Sverige som ska kliva fram och ta en roll i välfärdens framtida kompetensförsörjning. Du måste känna folkhögskolornas kapacitet och värderingar väl.

Förstudien ska resultera i planerade insatser som är redo att söka ESF-medel. Det underlättar om du har jobbat med ESF-finansiering tidigare.

Intresseanmälan för mer information

Kittlar utmaningen så skicka in en intresseanmälan. Då får du inom kort den mer detaljerade platsannons som ska tas fram.

Gör din intresseanmälan här (öppnas i ny flik).

Du kan också ställa frågor via mejl till FSOs verksamhetschef Karin Karlsson,  karin.karlsson@sverigesfolkhogskolor.se.