Två föreningar blir en – de offentliga folkhögskolorna får en starkare röst

Idag fattas ett historiskt beslut för de offentligägda folkhögskolorna. Från och med idag kommer de att företrädas av en gemensam förening där både tjänstemän och politiker ingår.
Uppdaterad: 13 oktober 2023

Filmen är 53 sekunder lång och undertext finns tillgänglig.

Ett speciellt tillfälle

– Det är ett speciellt tillfälle idag eftersom vi har en sammanslagning av OFI och FHF, säger Thomas Nilsson, ordförande för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.

– Det är jätteroligt att vi har kunnat komma till det här, det har vi jobbat för väldigt länge, säger Peter Högberg, ordförande för Folkhögskoleföreningen för regionägda folkhögskolor, FHF.

De två föreningarna som båda länge företrätt de regionägda folkhögskolornas intressen på var sitt håll, kommer nu att gå samman och bilda en gemensam förening.

Inriktning mot påverkansarbete

Den nya föreningen har nya stadgar och en tydlig inriktning mot påverkansarbete gentemot beslutsfattare och andra nyckelpersoner. Styrelsen kommer att bestå av både folkhögskolerektorer och regionpolitiker.

– Vi blir en förening med en starkare röst för att visa på hur viktig folkhögskolan och folkbildningen är, säger Peter Högberg.

– Ja, i och med att vi går samman tjänstemän och politiker så blir vi starkare, säger Thomas Nilsson.

Den nya föreningen företräder de 42 folkhögskolor som har regioner som huvudmän. Namnet blir Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation och föreningen kommer att verka i nära samarbete med RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, som företräder de 114 rörelseägda folkhögskolorna.