Gösta Vestlund
Folkbildningspionjären Gösta Vestlund har avlidit vid 107 års ålder.

Till minne av Gösta Vestlund

Gösta Vestlund, en av folkbildningens pionjärer, har avlidit 107 år gammal, och folkbildningen har blivit en viktig röst fattigare.
Uppdaterad: 6 oktober 2020

Genom sin nyfikenhet, ett aldrig sinande intresse för sin omvärld och en tro på ett ständigt demokratiserande av demokratin har han bidragit till att forma och utveckla folkhögskolan till det den är idag.

In i det sista förde han samtal med vänner och inspirerade sina medmänniskor med reflektioner kring bildning, tillit och solidaritet. Tillit är också något som ofta har återkommit i samtalen med Gösta och han har flera gånger lyft det som ett av de viktigaste fundamenten i folkhögskolan.

Vi är många som har lärt oss väldigt mycket av Gösta Vestlund, både genom hans erfarenheter men också av hans djupa perspektiv, humanism och framtidstro. Gösta kommer att saknas av många men hans gärning kommer att leva kvar. 

Fler texter om Gösta Vestlund

Vi minns Gösta Vestlund (Föreningen för folkbildningsforskning) > 

Till minne av Gösta Vestlund (PRO) > 

Intervju med Gösta Vestlund 2020-04-03 >

Intervju med Gösta inför folkhögskolans 150-årsjubileum >

Gösta Vestlunds tacktal när han blev invald i ICAEs Hall of Fame >

"Att demokratisera demokratin" - Gösta Vestlund och Gerhard Holmgren samtalar >