Särskild kurs har mindre snedrekrytering än andra utbildningsformer

SCB presenterar i en ny rapport föräldrarnas utbildningsnivå bland de som börjat på särskild kurs på folkhögskola under 2015–2021. Rapporten visar att andelen med högutbildade föräldrar är större än för befolkningen i jämförbar ålder. Men deltagarna har i lägre utsträckning högutbildade föräldrar jämfört med andra utbildningsformer.
Uppdaterad: 24 februari 2023

Statistikmyndigheten SCB presenterar i sin nya rapport ”Social bakgrund hos nybörjare på särskild kurs – folkhögskola” föräldrarnas utbildningsnivå bland de som börjat på särskild kurs under 2015–2021.

På särskild kurs, oavsett kursinriktning, är andelen med högutbildade föräldrar större än för befolkningen i jämförbar ålder. Men deltagarna har i lägre utsträckning högutbildade föräldrar jämfört med andra utbildningsformer.

– Det är viktigt att folkhögskolan på olika sätt speglar samhället i övrigt. Även om vi kan bredda vår rekrytering till särskild kurs ytterligare är det glädjande att vi står oss väl i jämförelse med andra utbildningsformer, säger RIOs generalsekreterare Olle Westberg.

Medelåldern bland nybörjarna på särskild kurs är 37 år. Det är en hög ålder jämfört med andra utbildningsformer. Andra uppgifter som framgår av SCBs rapport är att drygt 10 procent har någon form av funktionsnedsättning och omkring 17 procent är utrikes födda.

Folkhögskolan och kompetensförsörjningen

Nästan 20 000 personer påbörjade studier på särskild kurs på folkhögskolan under 2021. Det är fler än de senaste fem åren. De som avslutat konstnärliga utbildningar på folkhögskolan är en viktig rekryteringsbas både som kulturarbetare inom kultursektorn och som studerande på högskoleutbildningar inom det konstnärliga området.

Sverige står inför en utmaning av stora mått vad gäller kompetensförsörjning och denna förstärks nu i en lågkonjunktur. Arbetsgivares efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor men många arbetssökande har inte den utbildning som krävs. Behovet av att höja utbildningsnivån är därför stort och växande.   

– Det är tydligt att särskild kurs och utbildningsformen folkhögskola har förmågan att möta och svara upp mot samhällets behov. Vi är en del av lösningen på kompetensförsörjningen, säger Olle Westberg.

  

Kontaktperson:

Olle Westberg, generalsekreterare RIO                                    

olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se                            

0708-164 145