Regeringen ger tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen

Regeringen kom idag med tilläggsdirektiv till den pågående folkbildningsutredningen. Utredningen ska bland annat överväga om en eller flera myndigheter ska överta styrningen och fördelningen av statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Ett ansvar som idag ligger på Folkbildningsrådet.
Uppdaterad: 15 september 2023

Folkbildningsrådet har sedan 1991 haft uppdraget att enligt självförvaltningsmodellen fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor. Enligt tilläggsdirektiven ska utredningen överväga om en eller flera befintliga myndigheter helt eller delvis kan hantera fördelningen och kontrollen av statsbidrag i stället för Folkbildningsrådet.

Återbetalning av statsbidrag

Enligt de nya tilläggsdirektiven ska utredningen även utreda frågor om återtag av statsbidrag som använts felaktigt och återbetalning av statsbidrag som inte utnyttjats under ett år, samt föreslå hur kontroll och granskning av statsbidragen kan stärkas på alla nivåer inom folkbildningen.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Utredningstiden förlängs till den 14 juni 2024.

Leds av Christer Nylander

Folkbildningsutredningen tillsattes i juni 2022 och leds av den särskilda utredaren Christer Nylander. Utredningen ska enligt uppdraget föreslå ändringar för att säkerställa att folkbildningen styrs effektivt. Förslagen från utredningen ska säkerställa en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av folkbildningen.

 

Läs regeringens pressmeddelande här. (nytt fönster)

Läs regeringens tilläggsdirektiv till folkbildningsutredningen här. (nytt fönster)

Läs mer om folkbildningsutredningen här. (nytt fönster)