Sophia sätter upp lappar
Sophia är deltagare på Blekinge folkhögskola.

"Om man kan påverka sin skola, kan man påverka hela världen"

Den 9 juni är det EU-val. Även om bara drygt hälften av Sveriges befolkning röstade i förra valet, påverkar EU-politiken oss mer än vi tror. Vad är viktigt för deltagare på folkhögskola inför valet? Vi pratade med Sophia som läser Allmän kurs med inriktning natur på Blekinge folkhögskola om hennes tankar kring demokrati, EU-val och engagemang.
Uppdaterad: 27 mars 2024

Miljö och jämställdhet är två frågor som ligger Sophia lite extra varmt om hjärtat. Hon har märkt att många på folkhögskola tycker att engagemang och politik är viktigt, men samtidigt är det färre och färre som faktiskt är engagerade i en förening eller liknande. Sophia anser att politiken aktivt borde moderniseras, så att alla kan känna sig representerade.   

– Den gamla metodiken med stadgar och föreningsdemokrati är inte så populär bland unga i dag. Mycket påverkan sker på sociala medier. Om exempelvis en bostadsrättsförening skulle sprida eller samla in information på Twitter hade det skapat ett större engagemang än ett föreningsmöte med kaffe och kaka.   

Att hitta bra information om EU-valet är inte helt enkelt tycker Sophia. Skolan skulle kunna bistå med hur en hittar rätt.    

– Jag skulle vilja veta mer om vad som händer i Europaparlamentet och vad de svenska representanterna gör. Det vore också bra att veta vem man ska vända sig till med frågor om politik. Tänk om skolorna skulle kunna ha lokala kontaktpunkter, som en studie- och yrkesvägledare fast med politiskt fokus som kan guida i hur man tar sig vidare och hittar information? 

Folkhögskolan viktig för att utbilda om demokrati 

På Blekinge folkhögskola där Sophia går har de haft temadagar med hela skolan kring olika hållbarhetsaspekter. Det var när idéerna på innehåll kom från deltagarna som det blev allra bäst, menar Sophia. Att jobba med konkreta uppgifter, utmaningar och lekar som skapar förståelse utifrån enklare perspektiv var också uppskattat.  

Sophia beskriver en övning som de gjorde i klassrummet.  

– Vi skulle ta oss över en låtsasbro tio meter utan att nudda golvet. Varje grupp fick papperslappar men lapparna var inte rättvist fördelade. För att kunna ta oss över bron behövde vi samarbeta.  

Trots att det var en enkel övning fick det många att på riktigt se att det du gör som individ har betydelse.  

– Det är viktigt att se att ens beslut som en del av en grupp kan ha påverkan på det större. Om man kan påverka sin egen skola, då kan man påverka hela världen! 

Demokratin ett skyddsnät

Att fler engagerar sig för demokrati är viktigt, tycker Sophia.  

– För mig är demokratin ett skyddsnät. Något som skyddar mig från stora frågor jag inte själv kan skydda mig från, som krig, svält, arbetslöshet och stora företags makt.  

Det är också viktigt att det finns tillgänglig information för den som har svårt med studierna eller inte kan språket. 

– Utbildning inom politik måste enligt mig bli mer förutsättningslös. Politisk information och utbildning är ofta bunden till de som har rätt förutsättningar.  

– På folkhögskolan skulle man kunna hitta andra sätt att sprida information. Till exempel kanske deltagare blir mer motiverade av att göra en Tiktok om politik än att skriva en text. Någon deltagare kan vara bra på politik, en annan på sociala medier, då kan de samarbeta.  

 

Fler tips

Här kan du hitta övningar, lästips och diskussionsunderlag som ni kan använda på er skola, gärna i anslutning till Folkhögskolans dag, för att uppmärksamma EU-valet och ta tillfället i akt att prata om demokrati. Demokrati och val