Ny generalsekreterare för RIO-folkhögskolorna

PRESSMEDDELANDE: Olle Westberg har utsetts till ny generalsekreterare för RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Han efterträder Gerhard Holmgren som går i pension efter årsskiftet.
Uppdaterad: 3 november 2021

Olle Westberg är idag rektor för Botkyrka folkhögskola, en skola som han i hög grad byggt upp och utvecklat under en följd av år. Olle har också medverkat till att etablera flera nya folkhögskolor med olika profil och inriktning. Olle Westberg har genomgått en universitetsutbildning inriktad mot offentlig förvaltning samt en rektorsutbildning för folkhögskolerektorer.

- Med Olle får vi en erfaren och kunnig företrädare för landets rörelseägda folkhögskolor. Hans djupa kunskap och känsla för den speciella utbildningsformen folkhögskola ser vi i styrelsen som strategiskt viktig i en tid när behoven av folkhögskoleutbildning aldrig varit större. Samtidigt är det fantastiskt att denna 150-åriga utbildningsform aldrig har omfattat så många deltagare som idag. För många innebär studier på en folkhögskola en ny chans i livet och behoven av sådana rum är idag större än någonsin. Detta ställer krav på att utbildningsformens unika bidrag både värnas och utvecklas. Det säger Stefan Attefall, ordförande för RIO som motivering till beslutet.

- Jag är glad och tacksam för det förtroende som styrelsen visar mig, och är oerhört motiverad att axla denna roll. Jag ser fram emot att fortsätta RIO:s arbete för att förbättra villkoren för de rörelsedrivna folkhögskolorna men framför allt att stärka tilliten till utbildningsformen som en omistlig del av det svenska utbildningslandskapet, säger Olle Westberg.

Olle Westberg är 59 år gammal, boende i Strängnäs och varit engagerad i folkhögskolesammanhang på olika nivåer sedan 1990-talets början. Olle är också väl förtrogen med de folkrörelser och ideella organisationer som är RIO-folkhögskolornas huvudmän.

RIO är rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, och organiserar 110 folkhögskolor runt om i landet. Organisationen har kongress vartannat år och väljer en styrelse som leder arbetet tillsammans med generalsekreteraren. RIO är också medlemmar i Folkbildningsrådet tillsammans med Studieförbunden i samverkan och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Förutom de ca 110 folkhögskolorna med en civilsamhällesorganisation som huvudman finns det drygt ett 40-tal folkhögskolor med regioner som huvudman. RIO och de regionägda folkhögskolornas intresseorganisationer driver en gemensam serviceorganisation för att stödja landets folkhögskolor, FSO.

För ytterligare information – kontakta nye generalsekreteraren Olle Westberg, tel 0708-16 41 45 eller styrelsens ordförande Stefan Attefall, tel 072-513 66 25.