Två kvinnor vid ett bord.
Annica Wallenborg intervjuar Anna Sibinska (MP).

Miljöpartiet vill ha ett nationellt initiativ för att stärka folkhögskolorna i hela landet

– Det behövs ett nationellt initiativ för att stötta kommunerna där man drar ner på finansieringen av folkbildningen. Vi vill ha en nära dialog med folkhögskolorna, säger Anna Sibinska, kulturpolitisk talesperson för Miljöpartiet.
Uppdaterad: 29 mars 2022

Idag publiceras det senaste avsnittet av Folkhögskolekvarten, där Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Anna Sibinska intervjuas av Annica Wallenborg, verksamhetschef för Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation, OFI.

Motion om nationellt initiativ 

I intervjun framkommer att Miljöpartiet i en motion till riksdagen har efterfrågat ett nationellt initiativ för att stärka folkbildningen och folkhögskolorna i hela landet.

– Vi har skrivit motionen som en reaktion på det som händer i kommunerna där man drar ner finansieringen till folkbildningen, men vi har också sett i riksdagen att exempelvis Sverigedemokraterna vill ta bort 1,2 miljarder från folkbildningen. Om man tänker sig att hela budgeten är på 4,1 miljarder så är det en fruktansvärd summa att dra ifrån, säger Anna Sibinska.

– Då tänkte vi att just för att hjälpa kommunerna med att kunna fortsätta ha sin verksamhet behövs ett nationellt initiativ hur man ska utforma det. Där hade vi tänkt att ha nära dialog med folkhögskolan.

Långsiktig finansiering

I intervjun tar man även upp att de satsningar som gjorts på folkhögskolan de senaste åren ofta har varit i form av fler deltagarplatser. Samtidigt ligger ersättningen per studerande still, eller har rent utav tappat i värde i förhållande till inflationen. Vad vill Miljöpartiet göra åt detta?

– Vi vill att fler ska få chansen och med anledning av det vill vi bland annat utöka antalet platser på folkhögskolor. Men vi vill också ändra finansieringen så att det blir mindre projekt och mer stabil finansiering, långsiktig finansiering, som ger bra grundförutsättningar, säger Anna Sibinska.

Se hela avsnittet av Folkhögskolekvarten med Anna Sibinska (MP)