Allvarlig man med glasögon och kavaj.
– Det är uppenbart att regeringen behöver ta bort sina skygglappar när det gäller folkhögskolan, säger Olle Westberg, RIO. Foto: Malin Sydne

Inga satsningar på folkhögskola i regeringens vårbudget

Regeringen presenterade idag sin vårändringsbudget, där satsningar på folkhögskola helt saknas. Inom vuxenutbildningen tillförs istället komvux 400 miljoner kronor och yrkeshögskolan 70 miljoner kronor.
Uppdaterad: 30 mars 2023

Vid en presskonferens presenterade regeringen idag ett förslag i den kommande vårändringsbudgeten för 2023. För att öka tillgången på vuxenutbildning tillförs komvux 400 miljoner kr, vilket motsvarar 7 400 platser, och yrkeshögskolan 70 miljoner kr motsvarande 950 platser. Men inga satsningar görs på utbildningsformen folkhögskola.

– Regeringen gör rätt som satsar på vuxenutbildningen i det här läget då behovet är så stort. Men det är anmärkningsvärt att regeringen inte ser folkhögskolan som en del av lösningen på kompetensförsörjningen. Det verkar ha undgått regeringen att folkhögskolan är en framgångsrik utbildningsform, säger Olle Westberg, generalsekreterare på Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation RIO.   

Folkhögskolan en framgångsrik utbildningsform 

En utvärdering från Statskontoret visar att deltagare på folkhögskola ofta uppnår bättre studieresultat än de gjort tidigare inom andra utbildningsformer. Som exempel är andelen avhopp från folkhögskola avsevärt lägre än den från komvux.  

Folkhögskolan gör stor samhällsekonomisk nytta genom att många går direkt ut i arbete efter sina studier. Redan året därpå arbetar mer än hälften och etableringsgraden på arbetsmarknaden är så hög som drygt 60 procent för vissa yrkesförberedande utbildningar. Vidare är folkhögskolan särskilt gynnsam för utrikes födda kvinnor vilket är intressant mot bakgrund av att de har en särskilt svag förankring på arbetsmarknaden.     

– Det är uppenbart att regeringen behöver ta bort sina skygglappar när det gäller folkhögskolan. Folkhögskolan är en viktig del i vuxnas lärande och är dokumenterat framgångsrika med att nå målgrupper som unga vuxna som inte fullföljt gymnasiet. Regeringen säger sig prioritera utrikes födda kvinnor, en målgrupp folkhögskolan når i en utsträckning och på ett sätt andra utbildningsformer inte verkar ha förmågan att göra. Så vi vill regeringen vara med och göra skillnad för de som är eller riskerar bli arbetslösa måste de se folkhögskolan som en omistlig del i vuxnas lärande, avslutar Olle Westberg. 

 

Kontaktperson:

Olle Westberg, generalsekreterare RIO
olle.westberg@sverigesfolkhogskolor.se
0708-164 145