Gröna blad, blå himmel, ljusstrimma skiner mellan bladen.
Hållbarhet och omställning är en stark trend på folkhögskola.

"Vi vill skapa ett sammanhang där vi tillsammans kommer fram till lösningar"

Hållbarhet fortsätter att vara en stark trend bland folkhögskolekurserna. Runö folkhögskola startar under våren en kurs med brett hållbarhetsperspektiv och möjlighet för kursdeltagaren att driva ett eget projekt.
Uppdaterad: 14 januari 2021

På Runö folkhögskola har de under en längre tid arbetat med Agenda 2030 både i personalgruppen och på kurserna och bestämde sig för att ta nästa steg och starta en kurs med tema hållbarhet. Under våren 2021 startar de kursen Ett hållbart samhälle – var en del av lösningen.

 − Vi vill med kursen skapa ett sammanhang där vi tillsammans kan komma fram till lösningar, och anlägger genom hela kursen ett lösningsfokus, säger kursansvarig Hanna Wretmark.

Vad kommer deltagarna få med sig från kursen?

 − Deltagarna kommer att få med sig en ökad förståelse för begreppet hållbarhet ur ett brett perspektiv, där ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ingår, samt ha problematiserat och diskuterat olika förslag till lösningar, säger Hanna Wretmark.

Under kursen kommer deltagarna att göra studiebesök i verksamheter som arbetar praktiskt med hållbarhet. Det kommer också läggas tid på att diskutera det inre omställningsarbetet som ett hållbart samhälle kräver.

Möjlighet till projekt

Inom ramen för kursen kan deltagarna även välja att genomföra ett projekt på sin skola, arbetsplats eller annat sammanhang som deltagaren befinner sig i, för att använda sina nyfunna kunskaper till att göra praktiskt hållbarhetsarbete.

Hur ser ni på Runö på hållbarhetsfrågan, nu och framöver? 

− Vi ser att vi behöver arbeta brett med den här frågan, och inkludera alla aspekter av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi kan absolut komma att erbjuda fler kurser inom det här temat framöver! säger Hanna Wretmark.

Nyfiken på kursen? Kolla in den här.

Vill du söka bland fler hållbarhetskurser på folkhögskola? Kolla in dem här.