Jonna Hamlin Müntzing, FSO, ser fram emot att få jobba med att tillgängliggöra Folkhögskoleenkäten för fler deltagare.

Folkhögskoleenkäten blir tillgänglig för fler

Ett sätt att få syn på deltagarnas bild av tiden på folkhögskola är att genomföra Folkhögskoleenkäten. Men i dag kan inte alla deltagare ge sin bild av studietiden, eftersom Folkhögskoleenkäten inte är anpassad till vissa personer med kognitiv funktionsnedsättning. Nu startar ett projekt som ska ändra på det.
Uppdaterad: 12 september 2023

– Genom att fråga fler personer på ett sätt som passar dem hoppas vi att vi kan inkludera fler svar i resultaten från Folkhögskoleenkäten, säger Jonna Hamlin Müntzing, samordnare på Folkhögskolornas serviceorganisation (FSO) och projektägare.

Projektet ska ta fram en metod för folkhögskolorna att få reda på hur tiden på folkhögskola upplevs av deltagare i kurser som riktar sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, till exempel personer med intellektuell funktionsnedsättning eller personer med afasi.

Vad resultatet ska bli vet vi inte än! En del av arbetet är att ta reda på vilken produkt det är som vi ska utveckla, säger Jonna.

Jonna vill att metoden utvecklas i tillsammans med personer som har intellektuell funktionsnedsättning eller afasi.

– Därför tar vi hjälp av föreningen Begripsam som är van att utveckla metoder som ger röst åt personer med kognitiva funktionsnedsättningar tillsammans med de personer som berörs, säger Jonna.

Projektet inleds med en workshop, i vilken Stefan Johansson, vd och teknologie doktor på Begripsam, bollar några förslag på metoder med personer som har en intellektuell funktionsnedsättning. En del av dem går på Mora folkhögskola.

– Folkhögskolorna som jobbar med den här typen av verksamhet är en jätteviktig källa till kunskap för att metoden ska bli användbar, säger Jonna, och uppmanar skolor som tror att de kan bidra att kontakta henne på jonna.hamlin@sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är Folkhögskoleenkäten? 

Folkhögskoleenkäten skickas ut till alla deltagare på folkhögskolans långa kurser. Enkäten ger folkhögskolan en regelbunden avstämning av hur deltagarna upplever sin tid på folkhögskola. Resultatet sammanställs också på nationell nivå och används för att stärka folkhögskolan som utbildningsform.

Läs mer om Folkhögskoleenkäten