Kvinna med blå scarf, glasögon och armarna i kors.
Anna Ekström är ny ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Folkhögskolan har en självklar roll i att ta Sverige ur den ekonomiska krisen

Utbildningsminister Mats Persson (L) besökte igår RIOs kongress i Malmö. Samma dag överlämnade regeringen 2023 års ekonomiska vårändringsproposition. Tyvärr saknades satsningar på folkhögskolorna, men glädjande nog indikerade utbildningsministern kommande satsningar i höstbudgeten.
Uppdaterad: 18 april 2023

– Vi vill ha en fortsatt dialog med utbildningsministern om folkhögskolornas förutsättningar i vuxenutbildningen så att vi kan bidra med fler utbildningsplatser och till att fler kommer i arbete, säger Anna Ekström, nyvald ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO.

Anna Ekström ny ordförande

Vid RIOs kongress i Malmö diskuterades gemensamma frågor och man valde en ny styrelse samt ordförande.

RIOs nya ordförande Anna Ekström har varit statsråd med ansvar för folkbildning mellan åren 2016 och 2022. Hon har också varit generaldirektör för Skolverket, ordförande i SACO och tillsammans med Göran Hägglund kommit tvåa i SVT:s ”På spåret”.

– Jag är tacksam över förtroendet att vara ordförande för RIO. Våra folkhögskolor ger människor utbildning som ökar chanserna att försörja sig och möjlighet att studera hela livet. Folkhögskolorna bidrar också till en bildad befolkning som kan skilja korrekt information från påhittade rykten och bidrar till ett samhälle som håller ihop, säger Anna Ekström.

Folkhögskolan är flexibel

Folkhögskolans form är flexibel och kan snabbt anpassas efter behov genom att starta nya eller utvidga befintliga utbildningar. Folkhögskolan spelar en väldigt viktig roll för svenskt kulturliv, men också för att höja utbildningsnivån och för att hjälpa människor ur utanförskap.

Varje år bidrar Sveriges 156 folkhögskolor till att fler människor kommer i arbete. De senaste åren har cirka 2 400 personer fått behörighet till högre utbildning via folkhögskolornas allmänna kurs. Utöver detta går cirka 37 000 personer någon form av särskild kurs på folkhögskolor och av dessa är många yrkesutbildningar inom bristyrken som gör deltagarna redo för arbete. Exempel på sådana är undersköterska, fritidsledare, behandlingsassistent och kantor.

Under kongressen uttalade sig ombuden även till stöd för det ukrainska folket och de ukrainska flyktingarna i Sverige. Flera av dessa flyktingar har fått tillgång till utbildning genom folkhögskolan.

 

Läs mer om RIO här.