Kvinna med glasögon på en scen.
Folkhögskolorna är beredda att göra mer, säger Anna Ekström, ordförande för RIO. Foto: Helena Isaksson Baeck

Folkhögskolan är viktig för arbetssökande med kort utbildning

En ny granskning från Riksrevisionen visar att det finns brister i arbetet med att få arbetslösa med kort utbildning att börja studera. Enligt Riksrevisionen är folkhögskolorna ett viktigt komplement för att nå denna grupp.
Uppdaterad: 25 mars 2024

– Riksrevisionens granskning visar att mer måste göras för dem med mycket kort utbildning som kan för lite svenska och att folkhögskolan är viktig för denna grupp. Vi i folkhögskolorna är beredda att göra mer för att ge grundläggande utbildning för gruppen, något som är viktigt både för dem och för hela samhället, säger Anna Ekström, ordförande för Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO).

Regeringens satsningar når inte hela målgruppen

Riksrevisionens granskning visar att det ibland saknas utbildningsalternativ för att fånga upp dem med mycket kort utbildningsbakgrund och bristande språkkunskaper i svenska. Riksrevisionen bedömer att regeringens satsningar på regionalt yrkesvux på gymnasial nivå inte i tillräckligt stor utsträckning riktats till gruppen.

Granskningen visar att en högre andel av de som övergick till utbildning inom folkhögskolorna har lägre utbildningsnivå och lägre språkkunskaper i svenska, än de som övergick till komvux.

Enligt Riksrevisionen talar detta för att folkhögskolorna är ett viktigt komplement för att nå denna grupp.

Länk till Riksrevisionens rapport: Kortutbildade arbetssökandes övergång till reguljär utbildning – uppdrag, verksamhet och styrning (RiR 2024:3) (riksrevisionen.se)