Deltagare på folkhögskola i klassrum.
Höstterminen 2023 antogs fler personer till högskola och universitet med behörighet från folkhögskola. Foto: Malin Sydne.

Fler sökande från folkhögskola kommer in på sina högskoleutbildningar

Fler personer med behörighet från Allmän kurs på folkhögskola antogs till utbildningar vid högskola och universitet hösten 2023 jämfört med hösten 2022, enligt statistik från UHR, Universitets- och högskolerådet.
Uppdaterad: 24 januari 2024

Inför höstterminen 2023 ansökte 5 896 personer med grundläggande behörighet från folkhögskola till landets universitet och högskolor. Av dessa antogs 3 634 personer, vilket motsvarar 62 %.

Hösten 2022 var det fler sökande, 6 011 personer, men bara 3 493 av dem blev antagna. Det motsvarar 58 % av de sökande. 

Det var alltså fler sökande som kom in på sina högskoleutbildningar och det var även en större andel av de sökande som kom in. Detta visar färsk statistik från UHR, Universitets- och högskolerådet.

Antal sökande och antagna 2018-2023

Jämfört med 2018 har antalet antagna med grundläggande behörighet från folkhögskola ökat från 3 269 till 3 634 personer, vilket är en ökning med 11,2 %.

Se antal sökande och antagna för de sex senaste höstterminerna i listan nedan.

HT 2023

Behöriga sökande: 5 896
Antagna: 3 634

HT 2022

Behöriga sökande: 6 011
Antagna: 3 493

HT 2021

Behöriga sökande: 6 617
Antagna: 3 837

HT 2020

Behöriga sökande: 6 255
Antagna: 3 732

HT 2019

Behöriga sökande: 5 669
Antagna: 3 452

HT 2018

Behöriga sökande: 5 474
Antagna: 3 269

 

Källa: UHR:s antagningsstatistik.